2014-05-07 16:24:09

Moskwa: abp Paolo Pezzi ponownie wybrany przewodniczącym konferencji episkopatu Rosji


Z udziałem wszystkich czterech biskupów katolickich Rosji i tamtejszego nuncjusza apostolskiego abp. Ivana Jurkowicza odbyło się w Kazaniu 39. posiedzenie plenarne rosyjskiego episkopatu. Na kolejną kadencję jego przewodniczącym został wybrany abp Paolo Pezzi z Moskwy.

Uczestnicy posiedzenia podzielili się doświadczeniem pracy duszpasterskiej w swoich diecezjach i omówili stan stosunków Kościoła rzymskokatolickiego z państwem. Poruszyli problemy związane z relacjami międzywyznaniowymi i międzyreligijnymi. Dokonano przeglądu i uzupełnienia składu komisji duszpasterskich Konferencji Biskupów. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowania do Wszechrosyjskiego Kongresu poświęconego pięćdziesięcioleciu Soboru Watykańskiego II.

Biskupi wybrali ponownie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Konferencji, którymi zostali pełniący do tej pory te funkcje abp Paolo Pezzi jako przewodniczący i bp Klemens Pickel jako wiceprzewodniczący. Funkcję sekretarza generalnego Konferencji pełnić będzie nadal ks. Igor Kowalewski.

Na zakończenie posiedzenia do zebranych biskupów zwrócił się nuncjusz apostolski abp Ivan Jurkowicz, który przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła katolickiego w świecie. Następne posiedzenie Konferencji odbędzie się w listopadzie b. r. w Petersburgu.

W. Raiter, MoskwaAll the contents on this site are copyrighted ©.