2014-05-05 17:42:18

Popiežius Pranciškus: Kad krikščionys būtų laisvi nuo tuštybės, pinigų ir galios troškimo (+video)


Bažnyčioje yra žmonių, kurie seka Jėzų iš tuštybės, trokšdami galios ar pinigų; prašykime, kad Viešpats mums dovanotų malonę sekti jį iš meilės: tokia buvo popiežiaus malda pirmadienio ryto Mišiose Šv. Mortos namuose.

Komentuodamas dienos Evangeliją, kurioje pasakojama kaip Jėzus bara žmones, kad jo ieško tik todėl, kad prisivalgė duonos iki soties, popiežius kviečia kiekvieną savęs paklausti, ar sekame Viešpatį iš meilės ar siekdami naudos. „Visi esame nusidėjėliai, - pastebi popiežius, - ir turime išgryninti savo intencijas: kodėl sekame Jėzumi, turime stengtis viduje, kad sektume Jėzų iš meilės. Pasak Šventojo Tėvo, Jėzus išskiria tris nuostatas, kurios netinkamos Dievo ieškojime. Pirmoji – tuštybė: „Tie lyderiai norėjo pasirodyti; tiesą sakant, jiems patiko vaikščioti pasipūtus ir jie elgėsi kaip tikri povai. O Jėzus tarė: „Ne, ne: taip negerai. Tuštybė nėra gerai“. O kartais ir mes imamės tokių dalykų, kažkiek norėdami pasirodyti, siekdami tuštybės. Ji pavojinga, nes mus įstumia į didžiavimąsi, puikybę, viskas tuo ir pasibaigia. Klausiu savęs: o aš kaip seku Jėzų? Jei darau gera, ar darau tai slaptoje ar man patinka pasirodyti?“, kalbėjo popiežius. Jis tęsė: „O aš galvoju apie mus – mus, ganytojus. Kad jei ganytojas yra apimtas tuštybės, nukenčia Dievo tauta. Šie lyderiai buvo apsidangstę daugeliu dalykų. Įstatymu, ir daugeliu kitų... Jėzus apie tai kalba Evangelijoje. Kai matau ganytoją – kunigą, vyskupą – kuris žingsniuoja gatve prašmatniai apsirengęs, tarsi dalyvautų pasaulietiniame priėmime – galvoju, ką žmonės apie jį mano? Jis neseka Jėzumi, šis ganytojas: ar jis būtų kunigas, ar vyskupas... jis neseka Jėzumi. Jei kažkiek ir seka juo, tačiau jam patinka tuštybė.

Kitas dalykas, dėl ko Jėzus priekaištauja savo sekėjams – galia. „Akivaizdžiausias yra Jono ir Jokūbo, Zebediejaus sūnų, pavyzdys – jie prašė Jėzaus malonės būti ministru pirmininku ir jo pavaduotoju, kai ateis Dangaus Karalystė. Ir Bažnyčioje yra alpinistų. Tačiau jei tau patinka, keliauk į Šiaurę ir ten kopk: juk taip sveikiau? Ne, betgi neik į Bažnyčią užsiimti alpinizmu! Jėzus priekaištauja tiems garbėtroškoms, kurie nori kopti į viršų, siekdami galios“, - sakė Šventasis Tėvas.

Trečias dalykas, kuris aptemdo mūsų intencijų grynumą – tai pinigai. Kai kurie seka Jėzų dėl pinigų, bando pasipelnyti iš parapijos, vyskupijos, ligoninės, kolegijos... „Prisiminkime pirmąją krikščionių bendruomenę, kuri patyrė šį gundymą: Simonas, Ananijas, Sapfyra. Taigi, šis gundymas egzistavo jau nuo pradžių, ir pažinome daug gerų katalikų, krikščionių, draugų, Bažnyčios geradarių. O vėliau paaiškėdavo, kad jie buvo įsitraukę į tamsias derybas: buvo aferistai ir gavo krūvas pinigų! Prisistatydavo kaip Bažnyčios geradariai, tačiau imdavo dideles pinigų sumas, ir ne visuomet švarių. Prašykime malonės, kad Viešpats atsiųstų Šventąją Dvasią, kad grįžtume pas jį su išgryninta intencija: tik Jis. Be tuštybės, netrokšdami galios ir pinigų“, - baigė homiliją popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.