2014-05-03 17:14:21

Šventasis Sostas pristato ataskaitą apie Konvenciją prieš kankinimus ir viliasi, kad bus išvengta ideologinių interpretacijų


Nuo balandžio 28 dienos iki gegužės 23 dienos Jungtinių Tautų Organizacijos komitetas dėl Konvencijos prieš kankinimus išklausys aštuonių valstybių ataskaitas: Urugvajaus, Tailando, Siera Leonės, Gvinėjos, Juodkalnijos, Kipro, Lietuvos ir Šventojo Sosto. Šventojo Sosto delegacijos susitikimas su Komiteto nariais numatytas gegužės 5-6 dienomis Ženevoje.

Konvencija prieš kankinimus daugiausia aprėpia baudžiamąją teisę ir teismines procedūras, kalėjimų sistemą ir tarptautinį bendradarbiavimą šiose srityse.

Numatant kai kurių organizacijų ir apžvalgininkų reakcijas, Šventojo Sosto pareigūnai iš anksto paskelbė kai kuriuos paaiškinimus ir patikslinimus. Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ keliomis kalbomis paskelbė komentarą, kuriame primena svarbiausius akcentus.

Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija prieš kankinimą buvo priimta 1984 metais. Šventasis Sostas prie jos prisidėjo 2002 metais per Vatikano miesto valstybę ir įvadinę ataskaitą pateikė 2012 metais. Konvencijos taikymą ją pasirašiusiose valstybėse narėse prižiūri ekspertų Komitetas. Valstybių delegacijos susitinka su Komitetu ir diskutuoja apie situaciją, apie Konvencijos taikymą ir interpretaciją. Čia gali dalyvauti ir pilietinė visuomenė ar įvairių pažiūrų nevyriausybinės organizacijos. Tai normali atviro dialogo procedūra. Po šių pokalbių Komitetas paskelbia – Šventojo Sosto atveju tai turėtų įvykti gegužės 23 dieną – „galutines pastabas“, o valstybė, kuriai jos skirtos, gali į jas dar kartą atsakyti.

Reikia dar kartą pabrėžti, kad Šventasis Sostas konvenciją pasirašė per Vatikano miesto valstybę. Tai reiškia, kad tikslia prasme jos taikymas galioja Vatikano teritorijai. Žinoma, Šventasis Sostas daug kalba ir konkrečiai veikia prieš kankinimus ir kitą nežmogišką elgesį, visame pasaulyje skleisdamas pagarbos asmeniui principą, kuriuo remiasi Konvencija prieš kankinimus, tačiau tai yra daugiau už įsipareigojimus, kurie yra numatyti Konvencijoje ir kurie liečia Vatikano teritoriją.

Kalbant apie Vatikano miesto valstybę, jau pora metų yra vykdoma plati teisinė reforma, kuri Vatikano Miesto valstybės normas priderina prie įvairių jos pasirašytų tarptautinių konvencijų – ne tik prieš kankinimus, bet ir prieš nusikaltimus ekonominėje ir finansinėje srityse, prieš diskriminaciją, dėl vaiko teisių ir pan.

Dialoge su Konvenciją prieš kankinimą pasirašiusiomis valstybėmis neretai Komitetas užduoda klausimus, kurie nėra tiesiogiai susiję su konvencijos tekstu, tačiau gali būti susieti netiesiogiai arba remiantis itin plačia teksto interpretacija, kaip tai įvyko pateikiant Šventojo Sosto ataskaitą Komitetui dėl vaiko teisių. Prie to gali prisidėti kai kurių ideologiškai orientuotų nevyriausybinių organizacijų spaudimas į diskusiją apie kankinimus įtraukti lytinių nepilnamečių išnaudojimų problemą ir nusikaltimus (katalikiškoje aplinkoje pasaulyje), nors tai aiškiai išeina už Konvencijos prieš kankinimus ir jos taikymo Vatikano miesto valstybėje ribų.

Tai dar kartą paaiškino ir nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje Ženevoje arkivyskupas Silvano Tomasi. Reikia skirti dvejopą Šventojo Sosto autoritetą. Viena yra juridinė kompetencija Vatikano miesto valstybėje, panaši į kitų valstybių vyriausybių kompetenciją savo šalies teritorijoje. Kita yra dvasinė Šventojo Sosto kompetencija ir autoritetas pasaulyje, kurie remiasi Bažnyčios misija ir kuri apima savanorišką tikinčiųjų katalikiško tikėjimo principų laikymąsi. Tačiau valstybės šių tikinčiųjų, jų piliečių atžvilgiu išlaiko pilną juridinę kompetenciją, taip pat ir tais atvejais, kai jie padaro nusikaltimus. Tikintieji pasaulyje, pasauliečiai ar vyskupai, nėra Vatikano miesto valstybės piliečiai. Kalbant apie nepilnamečių lytinį išnaudojimą, apie tai kalbama Vaiko teisių konvencijos rėmuose. Tačiau kalbant apie kankinimus, galima priminti, kad, pavyzdžiui, Kanadoje nuo 2000 iki 2011 metų buvo numarinta 622 vaikų, kurie gimė nepaisant aborto procedūros. Jungtinėje Karalystėje tokių atvejų 2005 metais buvo 66. Nėra abejonių, kad šie vaikai patyrė kankinimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.