2014-05-03 17:14:09

Popiežius Italijos katalikų akcijai: Pažadinkite snaudžiančias parapijas! (+video)


Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su 7 tūkst. Italijos Katalikų akcijos narių. Šią organizaciją, sujungdamas kelias ankstesnes organizacijas, 1904 m. įkūrė popiežius šv. Pijus X. Katalikų akcija tai katalikų pasauliečių organizacija, kurios veiklos šūkis „Visa atnaujinti Kristuje“. Tuo pačiu metu panašios organizacijos steigėsi ir kitose Europos šalyse. Italijos Katalikų akcija buvo viena pagrindinių organizacijų pasipriešinusių fašistų vyriausybės siekimui monopolizuoti švietimą ir jaunimo auklėjimą. Daugiausia narių, apie du su puse milijono, jai priklausė pokario metais. Šiuo metu Italijos katalikų akcija turi 400 tūkst. narių, tačiau jos veikloje reguliariai dalyvauja apie milijoną žmonių. Kaip tik šiomis dienomis vyko šios organizacijos nacionalinis kongresas ir šia proga kongreso dalyviai ir kiti nariai buvo priimti Šventojo Tėvu audiencijoje.

Dabartiniame socialiniame ir bažnytiniame kontekste jūs, Katalikų akcijai priklausantys pasauliečiai, esate pašaukti atnaujinti savo misionieriškumą, - sakė Popiežius organizacijos nariams. Visas jūsų veikimas tebūnie suvokiamas kaip dalyvavimas Bažnyčios misijoje. Misionieriškumas tebūnie Katalikų akcijos paradigma. Popiežius Pranciškus nurodė ir pagrindinę veiklos erdvę – parapijas, ypač tas, kurios yra pavargusios ir užsidariusios, kuriose užgesęs apaštališkas entuziazmas. Ypač ten reikia jūsų dinamizmo ir išradingumo. Eikite pas visus žmones, ypač silpniausius, užmirštus ir atstumtus.

Toliau Popiežius kalbėjo apie tris raktažodžius, kuriais turi remtis Katalikų akcijos savivoka ir vadovautis jos veikla. Pirmasis - būti su Jėzumi, gėrėtis jo artumu; antrasis – eiti pirmyn; nestovėti vietoje; eiti pasaulio keliais nešiniems Dievo Žodžiu; trečiasis – džiaugtis, visada džiugtis Viešpačiu; ne tik kalbėti Tikėjimo išpažinimą, bet su džiaugsmu jį giedoti. Šiame kelyje jus telydi Mergelė Marija ir mano palaiminimas, sakė Popiežius ir kartu su audiencijoje dalyvavusiais Italijos Katalikų akcijos nariais sukalbėjo „Sveika, Marija“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.