2014-04-30 16:08:23

Audiencja ogólna: papieskie słowo do Polaków


Dzisiejsza audiencja ogólna odbyła się w uroczystej oprawie niedawnej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. Portrety obu świętych Papieży wciąż wisiały na fasadzie bazyliki watykańskiej, a Franciszka powitał na placu szpaler włoskich rekonstruktorów w historycznych strojach z flagami. Pozdrawiając pielgrzymów Papież życzył im, „aby wizyta przy grobach apostołów i papieży, krótko po kanonizacji św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II, była okazją do pogłębienia własnej przynależności do świętego Ludu Bożego”. Odnośne nawiązanie znalazło się też w słowie do Polaków:

„Pozdrawiam serdecznie Rodaków świętego Jana Pawła II. Bracia i Siostry, świadectwo Jego wiary, nadziei, miłości i zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, pozostaje w nas w tych dniach niezwykle żywe – powiedział Franciszek. – Niech Jego wstawiennictwo wspiera życie i dobre zamiary każdego z was, troski i radości waszych bliskich, rozwój i pomyślną przyszłość Kościoła w Polsce oraz całej waszej Ojczyzny. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.