2014-04-29 14:54:17

Pranciškaus ryto homilija: ar prisikėlęs Jėzus yra tarp mūsų, ar „kažkur ten“? (+ video)


Turėjo vieną širdį ir vieną sielą, - komentuodamas Apaštalų Darbų pasakojimą apie pirmąją krikščionių bendruomenę antradienio ryto Mišių homilijoje sakė popiežius Pranciškus. – Taika. Taikos bendruomenė. Tai reiškia, kad šioje bendruomenėje nėra vietos apkalboms, pavydui, juodinimui. Taika. Atleidimas. Meilė, kuri viską uždengia. Norint pavadinti bendruomenę „krikščioniška“, turime paklausti ką tai reiškia? Koks yra krikščionių elgesys? Ar yra romus ir nuolankus? Ar jų bendruomenėje yra barnių dėl galios? Barnių dėl pavydo? Ar yra apkalbų? Jei taip, tai nėra Jėzaus Kristaus kelias. Tai labai svarbu, nes demonas visada bando mus suskaldyti. Jis yra pasidalijimų tėvas. O pavydas skaldo. Tuo tarpu Jėzus rodo kitą kelią: taikos ir meilės tarp mūsų kelią.

Antra, ar bendruomenė liudija Jėzaus Kristaus prisikėlimą? Štai ši parapija, ši vyskupija – ar iš tiesų tiki, kad Jėzus Kristus yra prisikėlęs? Ar sako: „taip, prisikėlė, bet kažkur ten“, o mes esame čia. Su širdimi, toli nuo tos jėgos, nuo liudijimo, kad Kristus yra gyvas, yra tarp mūsų. Ir taip galima patikrinti, ar bendruomenė yra krikščioniška.

Trečia, vargšai. Kaip elgiatės su vargšais tarp jūsų? Dviem prasmėm. Viena, koks yra tavo elgesys, tavo bendruomenės elgesys su vargšais? Antra, ar ši bendruomenė yra neturtinga širdimi ir dvasia? Ar pasitiki turtais? Gal galia?

Santarvė, liudijimas, neturtas ir rūpinimasis vargšais: apie tai Jėzus aiškino Nikodemui, tai reiškia gimti iš Aukšto. Nes vienintelė, kuri gali tai duoti yra Dvasia. Tai yra Dvasios darbas. Dvasia kuria Bažnyčią. Dvasia teikia vienybę, skatina liudyti. Dvasia daro neturtingu, nes ji pati yra turtas, ji žadina rūpestį vargšais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.