2014-04-29 10:12:56

Johannes XXIII hade gåvan att göra människor bättre


(29.04.2014)Många troende från Johannes XXIII hemort Bergamo i norra Italien deltog i det eukaristiska firandet av tacksägelsen för helgonförklaringen av Johannes XXIII i Roms kyrka San Carlo al Corso. Mässan firades av biskopen av Bergamo Msgr. Francesco Beschi och ärkebiskop emeritus av Milano kardinal Dionigi Tettamanzi.

Johannes XXIII är Helgon och Msgr. Beschi kallade den starka tro som finns på orten där påven växte upp för en skatt och att det är en skatt som de måste känna till för att kunna vårda. Att det är en dyrbar gåva som påven Johannes hade förmåga att dela med sig av till varje person han mötte.

Biskopen av Bergamo talade om påven Roncallis förmåga att få broderskapets och solidaritetens frö att gro i människor. Att han hade förmågan att plocka fram det bästa hos varje person som lyssnade på honom och att han banade en ny väg för kyrkans framtid genom den Andra Vatikankonciliet.

Under sin predikan läste Msgr. Beschi upp sitt brev, som överlämnades på söndagen till påven Franciskus, om hur mycket helgonförklaringen betyder för folket och kyrkan i Bergamo. En inbjudan att ta emot förändringarna som Konciliet ger och att vandra beslutsamt på den banade vägen. Biskopen sa att han tror att Bergamos folk är beredda att tacka ja till denna inbjudan och att låta vardagen genomsyras av det.

Kardinal Dionigi Tettamanzi avslutade med att uppmana till att helighet är den kristna kallelsen. Han sa: "Vi tackar Herren för denna helighet, som är en skatt för kyrkan och för mänskligheten. Men det verkliga problemet var och en av oss har, som Gud har en underbar plan för, är att alla vara helgon. Det skulle ändra på kyrkan och göra den mer evangelisk. Men det skulle även ändra på vårt samhälle med en större solidaritet och rättvisa och med en särskild uppmärksamhet på dem som lider".
All the contents on this site are copyrighted ©.