2014-04-28 16:16:52

Våld mot kvinnor och barn hotar samhället, sa påven Franciskus till afrikanska biskopar


(28.04.2014) Katolska biskopar och präster måste fortsätta att lära män och kvinnor hur man ska leva moraliska liv i enlighet med evangeliet, sa påven Franciskus när han mötte biskopar från södra Afrika. Biskoparna var i Rom för deras "Ad Limina" besök för att rapportera om deras stift till påven.

Sjunkande födelsetal, abort, troende som lämnar den katolska kyrkan för "andra grupper som verkar lova någonting bättre", skilsmässor och "våld mot kvinnor och barn", alla "hotar äktenskapets helgd, hemlivets stabilitet och därmed samhällets liv som helhet" sa påven i sitt tal till biskoparna.

Påven mötte biskoparna från Sydafrika, Botswana och Swaziland i fredags och hyllade missionärerna som hade fört evangeliet till södra Afrika och de biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk som håller tron vid liv i "blomstrande församlingar, som ofta blomstrar trots svåra utmaningar."

I länder där de flesta människor "genast kan identifiera sig med Jesus som var fattig och marginaliserad" sa påven, förser katolikerna dem med en kärleksfull tjänstgöring till "Guds mest utsatta söner och döttrar: änkor, ensamstående mödrar, de frånskilda, barn i riskzonen och i synnerhet flera miljoner föräldralösa barn på grund av Aids, varav många leder hushållen på landsbygden."

"Katolska familjer har färre barn, med återverkningar på antalet kallelser till prästämbetet och ordenslivet" sa påven. "Abort förstärker sorgen hos många kvinnor som nu bär med sig djupa fysiska och andliga sår efter att ha givit efter för trycket från en sekulär kultur som nedvärderar sexualitetens gudomliga gåva och den oföddas rätt till liv." De höga separations- och skilsmässotalen i södra Afrika innebär att "barn ofta inte växer upp i en stabil hemmiljö" tillade han.

Som svar på dessa problem måste "vi biskopar och präster ge en konsekvent vittnesbörd om evangeliets moraliska undervisning. Jag är övertygad om att ni inte kommer att försvagas i er beslutsamhet att lära ut sanningen ’i tid och otid’ upprätthållna genom bön och urskiljning, och alltid med stor medkänsla."

Påven Franciskus uppmanade biskoparna att uppmuntra katoliker att återupptäcka försoningens sakrament "som en grundläggande dimension av nådelivet" och han hyllade deras äktenskapsförberedelseprogram, som drar sin inspiration från Helige Johannes Paulus II:s undervisning om att kärlek och sexualitet är självutgivande.

"Det kristna äktenskapet är ett livslångt kärleksförbund mellan en man och en kvinna", sa han. "Det innebär att göra verkliga uppoffringar för att vända sig bort från illusoriska föreställningar om sexuell frihet och för att främja äktenskaplig trohet."All the contents on this site are copyrighted ©.