2014-04-28 15:57:09

Padėka už dviejų popiežių kanonizaciją Romoje


Dalis sekmadienio kanonizacijos iškilmėje dalyvavusių piligrimų, pirmadienio rytą dalyvavo padėkos Mišiose. šv. Petro aikštėje buvo aukojamos padėkos Mišios už Jono Pauliaus II paskelimą šventuoju. Jas aukojo šv. Petro bazilikos arkikunigas kard. Angelo Comstari, koncelebravo Krokuvos arkivyskupas kard. Stanislaw Dziwisz, kiti Lenkijos vyskupai, dalyvavo lenkai maldininkai. Padėkos Mišios už Jono XXIII paskalbimą šventuoju buvo aukojamos Romos šv. Karolio bažnyčioje, kurioje šis šventasis popiežius Angelo Giuseppe Roncalli buvo konsekruotas vyskupu. Padėkos Mišias aukojo Bergamo vyskupas Francesco Beschi, kiti italai vyskupai, dalyvavo piligrimai iš Jono XXIII gimtosios šiaurės Italijos Bergamo vyskupijos.

Šv. Petro aikštėje aukotų Mišių metu kardinolas Dziwiszas, buvęs Jono Pauliaus II sekretorius ir dabartinis jo įpėdinis Krokuvos arkivyskupo soste, sakė, jog susilaukę tokio galingo užtarėjo danguje, Lenkijos tikintieji privalo labiau įsipareigoti gyventi pagal Evangelijos dvasią. Kardinolas dėkojo popiežiui Pranciškui už Jono Pauliaus II paskelbimą šventuoju; su dėkingumu prisiminė ir Benediktą XVI. Galiausiai kardinolo Dziwiszo žodyje paminėti ir kanonizacijos iškilmėse dalyvavę broliai ukrainiečiai bei pareikštas solidarumas su jais dabartinėmis sunkiomis dienomis.

Šv. Karolio bažnyčioje aukodamas padėkos Mišias, Bergamo vyskupas Francesco Beschi sakė, kad Jono XXIII ir Jono Pauliaus paskelbimas šventaisiais tai didžiulė dovana visai Bažnyčiai ir visam pasauliui. Šiedu nauji šventieji savo gyvenimu ir veikla pavyzdingai liudijo viltį, kuri trykšta iš Evangelijos. Jų pavyzdys visiems krikščionims yra prinokęs Evangelijos sėjos derlius ir kartu paskata vėl sėti šio derliaus grūdus, vykdant kiekvienam skirtą pašaukimą gyvenime ir tikinčiųjų bendruomenėje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.