2014-04-28 16:52:39

Påven till ungdomar: Kyrkan är er kyrka


(28.04.2014) Påven Franciskus har uppmanat ungdomar i sitt hemland Argentina att "vara kyrka" och tro på Guds nåd. I ett videobudskap som sändes i Buenos Aires den 26 april, för den nationella ungdomsdagen, reflekterade påven över evangeliernas berättelser om de unge apostlarna, den förlorade sonen och änkan i Nain.

"Vem är du?" – frågade påven de unga män och kvinnor som var samlade i Planetariet i huvudstadens Palermo-distrikt. Påven frågade dem om de var som de första apostlarna, entusiastiska anhängare i utgångsläget, men som i slutändan inte kan följa Kristus eftersom deras verkliga kärlek ligger i världsliga ting? Eller som den förlorade sonen som efter att ha slösat bort sitt fadersarv, kommer tillbaka och känner sin fars barmhärtiga omfamning? Eller döda som änkans son? "Om du är död" sa påven Franciskus "vet att moderkyrkan gråter för dig" som änkan och att "Jesus Kristus kan föra dig tillbaka till livet".

Upprepade gånger talade påven om Guds nåd och uppmuntrade ungdomarna att lita på Guds förlåtelse. "Även apostlarna vacklade, Petrus förnekade honom, Judas förrådde honom", men det är just då, sa han, ”som vi verkligen kan möta Herren mitt i vår synd.”

Påven vände sig sedan särskilt till de unga kvinnor som lyssnade till honom: "Ni är på samma väg som de kvinnor som följde Jesus, i vått och torrt". Kvinnor, anmärkte han, "har denna stora skatt att ge liv, att kunna ge ömhet, frid och glädje" som män "inte har". "Ni är kyrkans kvinnor" avslutade påven Franciskus. "Kyrkan är kvinnlig, den är som Maria. Det här är er plats. Att vara kyrka, forma kyrkan, att vara med Jesus, med ömhet, att ledsaga kyrkan och hjälpa den att växa".
All the contents on this site are copyrighted ©.