2014-04-28 09:14:06

Kardinal Dziwisz: Hela Johannes Paulus II:s liv var en bön till Gud


(28.04.2014)I nästan fyrtio år stod ärkebiskopen av Krakow kardinal Stanislaw Dziwisz vid Karol Wojtylas sida. Helgonförklaringen är en stor dag för honom och han berättar för Vatikanradion om sin vän påven:

Jag träffade Karol Wojtyla när han var lärare och ännu inte biskop. Han undervisade en introduktion till filosofi och teologi första året i seminariet och vi elever såg genast att det var en person utöver det vanliga. Han hade en djup andlighet och var även väldigt bra som lärare, för han var alltid väl förberedd och hans lektioner var väldigt intressanta. Det som slog oss allra mest var att han på rasterna alltid gick och bad i kapellet och när han var där fanns det inget annat för honom och vi beundrade honom på avstånd.

Stanislaw Dziwisz arbetade sedan med Wojtyla i trettionio år, tolv år i Krakow och tjugosju år i Rom. Han berättar att påven efter han blev skjuten och visste vem som hade skjutit aldrig bad för att han själv skulle räddas utan han bad för andra och han förlät attentatsmannen. Kardinal Dziwisz fick ofta frågan hur ofta påven bad och svaret var att han bad hela tiden. Kardinalen berättar att påven förutom sin stora hängivenhet till Maria var mycket hängiven den Helige Ande, som han hade lärt sig av sin far, och att han också var mycket tillgiven rosenkransen. Dziwisz berättar vidare:

Han var mycket nära sitt hemland och särskilt Krakow och kulturen, den polska kyrkan men han var samtidigt mycket öppen för hela kyrkan i hela världen, i alla länder och även alla religioner. Han hade många judiska vänner och hade kontakt med muslimer och personer av andra relgioner. Han sa alltid: ”Vi skapar broar, inte murar”.

Kardinalen talar vidare om vikten av ett helgon som många har haft en relation till i livet, men att det även inspirerar ungdomar som visade sig entusiastiska när påven Franciskus meddelande i Rio att nästa Världsungdomsmöte ska hållas just i Krakow.

Han var en påve som försvarade livet och familjen och som gav de fattiga en röst. Genom sina resor till den Tredje världen ropade han till de rika ”Ni måste hjälpa de fattiga annars blir det ett nytt världskrig!”

På frågan hur kardinal Stanislaw Dziwisz nu upplever helgonförklaringen av Johannes Paulus II svarar han: Jag vet inte..det är något så stort för mig att tänka att jag från och med nu kommer att kalla honom Helgon.
All the contents on this site are copyrighted ©.