2014-04-25 16:55:05

Pranciškus pasveikino Bergamo vyskupiją, Jono XXIII gimtinę


Šiaurės Italijos Bergamo miesto dienraštis „Eco di Bergamo“ paskelbė popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi tiek į visą vyskupijos bendruomenę, nuo vyskupo iki pasauliečių, nuo jaunų iki senų, tiek į civilinę bendruomenę. Popiežius visus sveikina artėjant iš šių žemių kilusio Angelo Roncalli, popiežiaus Jono XXIII kanonizacijai, iškilmingam pripažinimui šventuoju Romoje, šį sekmadienį.

Žinau kiek, rašo Pranciškus, daug gero jūs linkite popiežiui Jonui ir kiek jis linkėjo savo žemėms (...) Jus kviečiu dėkoti Viešpačiui už didelę dovaną, kuria buvo jo šventumas visuotinei Bažnyčiai, jus padrąsinu išsaugoti atmintį tos aplinkos, kurioje šis šventumas pražydo: neturtingų, tačiau Viešpaties meilės jungiamų šeimų giliame ir kasdieniniame tikėjimo gyvenime. Pasaulis, žinoma, pasikeitė, krikščionių bendruomenė susiduria su kitais iššūkiais, tačiau Jono XXIII palikimas ir toliau įkvepia gyventi guodžiančiu evangelizavimo džiaugsmu, būti žmogaus palydovu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.