2014-04-25 16:16:24

Popiežiaus sveikinimai lenkams Jono Pauliaus II kanonizacijos proga


Lenkijos televizija perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą tos šalies katalikams, įrašytą jau visai priartėjusios popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacijos proga.

Brangieji Jono Pauliaus II tautiečiai, - kreipėsi į juos Pranciškus, - džiaugiuosi, kad man teks jį paskelbti šventuoju Dievo gailestingumo sekmadienį, užbaigiant Velykų oktavą. Esu dėkingas Jonui Pauliui II už jo nenuilstamą tarnystę, už dvasinį vadovavimą, už tai, kad įvedė Bažnyčią į trečią tikėjimo tūkstantmetį ir davė nepaprastą šventumo liudijimą.

Lenkijos televizijos perduotame Pranciškaus kreipimesi sakoma, kad Jonas Paulius II, prieš pradėdamas kelionę viso pasaulio keliais, tarnavo Kristui ir jo Bažnyčiai savo tėvynėje. Lenkijoje susiformavo jo širdis, tačiau greit, ypač dalyvavimu Vatikano II Susirinkime ir galiausiai išrikimu į Petro sostą, jo širdis atsivėrė visam pasauliui, joje tilpo visos tautos, kalbos ir kultūros. Jonas Paulius II tapo visiems viskuo.

Popiežius dėkoja Lenkijos Bažnyčiai už didžią dovaną, už Joną Paulių II, ir linki, kad toliau visos visuomenės labui būtų sėkmingai naudojamas šalies tikinčiųjų turimas maldos, artimo meilės ir krikščioniško maldingumo potencialas. Popiežius Pranciškus linki, kad Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacija suteiktų naują impulsą Bažnyčios veiklai. Popiežiaus kalboje paminėtos ir 2016 m. Lenkijoje vyksiančios Pasaulio jaunimo dienos, kuriose, jei Dievas duos, ir Pranciškus ketina dalyvauti.

Įrašo pabaigoje Popiežius sveikina visus Lenkijos gyventojus, taip pat ir tuos, kurie nepriklauso katalikų Bažnyčiai. Visi esate mano širdyje, visus jus telaimina Dievas! – sako Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.