2014-04-24 12:23:31

Påvens telefonsamtal har inte konsekvenser på kyrkans lära


(24.04.2014) Idag gick påvens talesman pater Federico Lombardi ut med ett pressmeddelande angående de telefonsamtal som påven har haft med personer runt om på jorden. Han understryker att det rör sig om ”personliga pastorala relationer, och att de inte tillhör påvens offentliga verksamhet”. Därför kan man ”inte förvänta sig att pressrummet kommenterar samtalen som personen som talat med påven berättar om”.


”Den mediala uppmärksamhet är stor, efter att samtalet har blivit kända. Det finns ingen tillförlitlig källa, och grundar därför för missförstånd och förvirring. Av denna episod ska man undvika att se konsekvenser på Kyrkans lära.”
All the contents on this site are copyrighted ©.