2014-04-24 11:58:25

Navarro-Valls: Påven Johannes Paulus II talade med Gud som ett helgon


(24.04.2014)Joaquin Navarro-Valls som var Vatikanens och påvens presstalesman vid sidan av Johannes Paulus II i tjugo år berättar om den salige påven och den starka känslan han har nu inför helgonförklaringen av Karol Wojtyla. Han kände från sitt allra första möte med påven att ett nytt blad hade vänts i påvarnas historia med sin tydlighet, öppenhet, glädje och målmedvetenhet som gjorde honom till någon att förhålla sig till för alla, både kyrka och hela mänskligheten på alla dess nivåer, från intellektuella till enkelt folk.

På frågan om han någonsin har tänkt att han hade ett helgon framför sig i den polske påven berättar Navarro-Valls att han kände det från början när de arbetade och när han såg honom be i all enkelhet för första gången. Han tänkte att, detta är ett helgon för att han har en sådan närhet till Gud som är så uppenbar att den motsvarar den katolska kyrkans kriterier för vem som kan kallas ett helgon.

Han berättar att det som slår honom efter påvens bortgång är att man minns Karol Wojtyla som en levande person. Han tycker att det är intressant att troende inte bara minns specifika händelser utan även vad de har bett honom om och att Navarro-Valls själv fortfarande blir stoppad på gatan då människor har funderingar kring den salige påven och på det sättet ser att han att påven fortsätter att vara mycket levande i människors liv.

På frågan vad som Johannes Paulus II kan ha lämnat efter sig inom ramen för social kommunikation anser Navarro-Valls att påvens tydlighet var det bästa sättet att evangelisera på. Att han lärde oss att evangelisera den kristna sanningen genom att vara ett gott exempel och kommunicera den kristna entusiasmen.
All the contents on this site are copyrighted ©.