2014-04-23 15:15:43

Popiežiaus bendroji audiencija. „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ (+video)


Balandžio 23 d. Bažnyčia mini kankinį šv. Jurgį, popiežiaus Pranciškaus – Jorge Mario (Jurgio Marijaus) Bergoglio dangiškąjį globėją. Popiežiaus vardo diena – tai Vatikane oficialiai minimas šventadienis, šiemet švenčiamas Velykų oktavoje. Už šiomis dienomis gautus sveikinimus Šventasis Tėvas padėkojo trečiadienio rytą šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos metu.

Audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus komentavo šiomis dienomis liturgijoje skambantį klausimą, kurį Velykų rytą išgirdo prie kapo nuskubėjusios moterys: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ (Lk 24,5). Šie žodžiai lydi Bažnyčią per visą jos istoriją, - sakė popiežius. Šie žodžiai trikdo, jei neatsiveriame Gerajai Naujienai, jei manome, kad miręs Jėzus mažiau mums kliudytų, negu gyvas Jėzus! Kiek kartų savo gyvenimo kelyje mes turėtume išgirsti: „Kodėl ieškai gyvojo tarp mirusiųjų?“ Kiek kartų mes vaikomės mirusių dalykų, tų, kurie neteikia gyvybės, kurie šiandien yra, o rytoj nebus! Kai užsidarome egoizme, kai esame patenkinti savimi, kai susiviliojame žemiška valdžia ir šio pasaulio dalykais, kai užmirštame Dievą ir artimą, kai sudedame viltis į pasaulio tuštybes, pinigus, karjerą – tuomet Dievo Žodis mums sako: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“. Kodėl ieškai to, kas neteikia gyvybės? Gal pasidžiaugsi minutę, dieną, savaitę, mėnesį... O po to? „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ Šis klausimas turi pasiekti mūsų širdis; turime jį vis sau kartoti.

Popiežius Pranciškus toliau katechezėje pastebėjo, kad Prisikėlimą ir Prisikėlusiojo buvimą su mumis žmonės priima nevienodai. Evangelijoje matome įvairias reakcijas. Apaštalas Tomas kelia sąlygas, reikalauja daiktinio įrodymo, nori pamatyti ir paliesti žaizdas. Marija Magdalietė pro ašaras mato, bet neatpažįsta; įsitikina tik tuomet, kad Jis ją pavadina vardu. Emauso mokiniams Jėzus atrodo tarsi paslaptingas pakeleivis. Kiekvienas jį sutinka skirtingu būdu! Jie ieškojo gyvojo tarp mirusiųjų, bet pats Viešpats nukreipė juos į teisingą kelią. O aš kokiu keliu einu į susitikimą su prisikėlusiu gyvu Kristumi?

„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ Šis klausimas, - sakė Pranciškus, - mums padeda įveikti pagundą žvalgytis atgal, į tai kas buvo vakar, ir skatina eiti pirmyn, į ateitį. Jėzaus nėra kape. Jis prisikėlė! Jis yra Gyvasis, yra Tasai, kuris nuolat atnaujina savo kūną Bažnyčią ir veda ją pas save. „Vakar“ – tai Jėzaus kapas ir Bažnyčios kapas; „šiandien“ – tai nuolatinis Prisikėlimas, kuriam mus skatina Šventoji Dvasia, apdovanodama mus visiška laisve.

Tas klausimas šiandien skamba ir mums, - sakė Pranciškus. Kodėl tu ieškai gyvojo tarp mirusiųjų, kai užsidarai savyje po kiekvienos nesėkmės ir neturi jėgų melstis? Kodėl ieškai gyvojo tarp mirusiųjų kai jautiesi vienas, apleistas draugų, o galbūt ir Dievo? Kodėl ieškai gyvojo tarp mirusiųjų, tu, kuris praradai viltį ir leidaisi nuodėmių įkalinamas? Kodėl ieškai gyvojo tarp mirusiųjų tu, kuris juk trokšti grožio, dvasinio tobulumo, teisingumo ir taikos? Šis įspėjimas – „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų“ – padeda mums išeiti iš ankšto liūdnumo į plačius džiaugsmo ir vilties akiračius. Ši viltis nuritina akmenis nuo kapų, drąsina skelbti Gerąją Naujieną ir teikia gyvybę. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.