2014-04-23 12:20:52

Johannes XXIII och Johannes Paulus II: förnyelse och kontinuitet


(23.04.2014) Johannes XXIII och Johannes Paulus II kommer att helgonförklaras den 27 april 2014. Påven Franciskus har i en intervju sagt att han önskade att de båda påvarna skulle helgonförklaras samma dag och vid samma ceremoni. Båda var ”stora påvar”, förebilder för kyrkan och båda har bidragit till en förnyelse av kyrkan utan att ge upp kontinuiteten i den kyrkliga traditionen. Karol Wojtyla, senare påven Johannes Paulus II, deltog till exempel i det Andra Vatikankonciliet, som sammankallades av Johannes XXIII och som öppnade kyrkans dörrar mot världen. Också Johannes Paulus II öppnade dörrar, när han ”packade sin resväska” och han blev en missionär i hela världen med sina talrika resor.

Johannes XXIII


När han valdes till påve, den 28 oktober 1958, var Angelo Roncalli 77 år gammal. Av denna anledning ansåg många människor att han var en ”övergångs påve”, men faktum är att Johannes XXIIIs pontifikat präglades av stora förnyelser:


Andra Vatikankonciliet


Den viktigaste nyheten under påve Johannes XXIIIs pontifikat var utan tvekan invigningen av det Andra Vatikankonciliet. Konciliet förkunnades i Paulusbasilikan den 25 januari 1959, på Petri omvändelses högtid, och invigdes få år senare, den 11 oktober 1962, mindre än 9 decennier efter det första Vatikankonciliet (1868-1870). Med detta beslut, visade påven Johannes att han förstod de nya utmaningar som kyrkan i den moderna tidsåldern stod inför. Naturligtvis handlade det inte om att förkunna nya sanningar, utan om att presentera kyrkans lära för den moderna människan. Påven uppmanade konciliefäderna att prioritera barmhärtighet, dialog och ett närmande mellan de olika kristna samfunden. En princip som han upprepade sedan sin första encyklika "Ad Petri Cathedram", som undertecknades den 29 juni 1959, var påven Johannes ekumeniska strävan efter enhet bland kristna och världsfreden: "Dessa tre egenskaper - sanning, enhet och fred - att uppnå och främja dem i en anda av kristlig kärlek, kommer att vara föremålet för denna vår första encyklika".


Pastoral stil


Påven Johannes underströk starkt den pastorala dimensionen av Petri Stol och visade en tydlig vilja att främja sin roll som Roms biskop. Han besökte många församlingar och mötte ofta de troende i Roms stift. Han kallade också till den första stiftssynoden, som ägde rum mellan den 24 och den 31 januari 1960 stärkte Vikariatet och återupplivade församlingslivet.


Han var den första påven att besöka ett sjukhus i Rom, Bambino Gesu, den 25 december 1958 och den första att möta fångar i det romerska fängelset Regina Coeli, den 26 December 1958. Han utförde cirka 150 pastorala besök för att möta de troende i sitt stift.
Johannes Paulus II


Under Johannes Paulus II tjugosex år på Petri Stol fanns det många förnyelser. Det är naturligtvis omöjligt att nämna dem alla, och i vissa fall handlar det om "rekord" på grund av hans många år som påve. Historien om "påven som kom från långt borta", den första icke-italienska påven i modern tid och den första från Polen, är imponerande. Nedan, minns vi några huvudpunkter:


Det påvliga familjerådet


Den 13 maj 1981, genom Motu Propriet "Familia a Deo instituta" grundade påven det Påvliga Familjerådet, som ersätte familjekommittén som skapades av Paulus VI 1973. Rådet ansvarar för främjandet av familjens apostolat, ledsagad av kyrkans läroämbete. Samma dag instiftades Johannes Paulus II:s Institut för studier om äktenskap och familj (genom den apostoliska konstitutionen "Magnum Matrimonii Sacramentum") för att främja en filosofisk, teologisk och pastoral reflektion kring sanningen om personen, äktenskapet och familjen. Båda organen etablerades samma dag som attentatet på Petersplatsen. Flera år senare sa kardinal Antonell, ordförande i det Påvliga familjerådet mellan 2008 och 2012, att påven den dagen undertecknade dekreten inte bara med sin penna, utan även med sitt blod.


Världsungdomsdagarna


Världsungdomsdagarna inleddes av Johannes Paulus II i samband med det heliga året 1983 till minne av Jesu död. Han inbjöd då ungdomar från hela världen till ett möte på Palmsöndagen 1984 inspirerad av den medeltida processionsantifonen för Palmsöndagen ”Pueri Hebraeorum”, som beskriver hur judarnas barn tog emot Jesus med palmkvistar i händerna när han red in i Jerusalem. Ungdomarnas entusiasm övertygade påven om att initiativet måste fortsätta, och han bjöd in dem till ett ungdomsmöte i Rom året därpå i samband med FN:s ungdomsår 1985. Sedan dess firas världsungdomsdagen varje år, vartannat år firas den hemma i lokalkyrkorna, oftast på Palmsöndagen, och vartannat år tillsammans med påven någonstans i världen.


Liturgi


Inom liturgin minns vi att han instiftade den Gudomliga Barmhärtighetens söndag i samband med kanoniseringen av den Heliga Maria Faustina Kowalska, den 30 april år 2000. Den infaller årligen den första söndagen efter Påsk. År 2005 dog han på lördagskvällen före denna söndag, och år 2011 blev han saligförklarad på Barmhärtighetens söndag av påven Benedictus XVI. Nu helgonförklaras han på samma söndag.
All the contents on this site are copyrighted ©.