2014-04-21 15:51:42

"Dangaus Karalienės" malda: Popiežius paragino skaityti Šventojo Rašto pasakojimus apie Jėzaus prisikėlimą (+video)


Popiežius Pranciškus pirmadienio vidudienį vadovavo „Dangaus Karalienės“ maldos susitikimui, kuris Velykų laikotarpiu pakeičia įprastinę „Viešpaties Angelo“ vidudienio maldą. Susitikimas su maldininkais iš viso pasaulio įvyko įprastoje vidudienio maldos susitikimų vietoje – Šv. Petro aikštėje. Popiežius dar kartą visus pasveikino su Velykomis, pasidžiaugė, jog tikintieji visą šią savaitę gali vieni kitus sveikinti su Velykomis ir paragino per ateinančias Velykų oktavos dienas perskaityti Naujojo Testamento tekstus apie Jėzaus prisikėlimą, taip pat kvietė žvelgti į Mariją, Dangaus Karalienę, kuri nors buvo sopulių spaudžiama nuo penktadienio iki sekmadienio ryto, t.y. savo Sūnaus kančios, mirties ir prisikėlimo dienomis, tačiau niekuomet neprarado vilties: Mes ją kontempliavome kaip Sopulingąją Motiną, tačiau tuo pat metu Marija yra pilna vilties. Marija yra Motina: visų mokinių Motina, Bažnyčios Motina ir vilties Motina, - sakė popiežius.

Sukalbėjęs Dangaus Karalienės maldą ir suteikęs Apaštališkąjį palaiminimą Šventasis Tėvas dar kartą kreipėsi į aikštėje buvusius maldininkus, atvykusius iš visos Italijos ir kitų kraštų, kad galėtų dalyvauti maldos susitikime su juo. Kiekvienam, sakė Pranciškus, linkiu džiaugsmingai ir ramiai praleisti šią Antrąją Velykų dieną, kuria pratęsiamas Kristaus prisikėlimo džiaugsmas.

Popiežius be kita ko sakė:

Kristus tikrai prisikėlė! Jis yra su mumis, čia, šioje aikštėje! Leiskime, kad Jėzaus prisikėlimo patirtis, perduota Evangelijoje, įsirašytų taip pat į mūsų širdis ir matytųsi mūsų gyvenime. Leiskime, kad džiaugsmingos Velykų Sekmadienio nuostabos spinduliai suspindėtų mūsų mintyse, žvilgsnyje, elgsenoje, gestuose ir žodžiuose. Kad būtume tokie šviesūs! Tačiau tai nėra makiažas. Jie spinduliuoja iš vidaus, iš širdies, pasinėrusios į šio džiaugsmo šaltinį, kaip Marijos Magdalietės, kuri raudojo dėl savo Viešpaties, tačiau netikėjo savo akimis, kai pamatė jį prisikėlusį. Kai asmuo tai patiria, tampa Prisikėlimo liudytoju, nes tam tikru būdu jisai, arba jinai prisikelia. Ir tuomet gali Prisikėlusio šviesos spindulį nešti į įvairias situacijas: į laimingąsias, paverčiant jas dar gražesnėmis ir apsaugojant jas nuo egoizmo, ir į skausmingesnes, suteikiant ramybės ir vilties. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.