2014-04-18 18:32:27

Velykų apeigos Romoje su popiežiumi Pranciškumi


Popiežius Pranciškus jau antrą kartą Romoje vadovauja Velykų tridienio apeigoms ir kitiems tradiciniams Didžiosios Savaitės renginiams. Didžiojo Penktadienio vakarą Šventasis Tėvas Romos centre prie Koliziejaus vadovauja Kryžiaus kelio stočių apmąstymams. Pagal popiežiaus Pauliaus VI pradėtą paprotį, Kryžiaus kelio stočių apmąstymus kasmet parengia paties Popiežiaus pakviesti tikintieji. Šių metų stotyse skaitomi vyskupo iš pietų Italijos pasvarstymai. Kryžiaus Kelio apmąstymus parengė Campobasso arkivyskupas Giancarlo Bregantini. Kryžių per keturiolika stočių neša popiežiaus vikaras Romoje kardinolas Vallini ir, pamainomis vis dviese, darbininkas ir verslininkas, benamiai, vaikai, seneliai, ligoniai ir kaliniai. Anot Šventojo Sosto spaudos salės direktoriaus, apmąstymų pabaigoje nenumatyta Popiežiaus kalba, kaip darė Romos vyskupas prieš metus ir kaip darydavo ankstesniais metais jo pirmtakai. Popiežius nežadėjo kalbėti, bet tyliai pasimelsti ir pabaigoje suteikti Apaštališkąjį palaiminimą, pasakė penktadienį t. Federico Lombardi, SJ.

Kryžiaus kelio stočių apmąstymai šiemet tęsiasi nepilnas dvi valandas, t.y. visą pusvalandį ilgiau nei pernai. Mažiausiai penkiasdešimt kraštų televizijos pareiškė norą rodyti tiesioginiame eteryje popiežiaus prie Koliziejaus vadovaujamas Kryžiaus kelio stočių apeigas.

Šeštadienį, informavo t. Lombardi, Velyknakčio apeigose Šventasis Tėvas pakrikštys dešimt katechumenų: penkis iš Italijos, po vieną iš Baltarusijos, Senegalo, Libano, Prancūzijos ir Vietnamo. Velykų sekmadienio liturgiją popiežius celebruos vienas šv. Petro aikštėje. Mišiose nebus sakoma homilija, tačiau tą dieną po Mišių Šventasis Tėvas pasakys kalbą „Urbi et orbi“, Romai ir pasauliui. Be to, Velykų Prisikėlimo Mišiose bus giedamos bizantiškos Velykų giesmės. Jos atliekamos per Popiežiaus Mišias ne kasmet, tačiau tik tada, kai kaip šiemet sutampa lotynų ir rytų apeigų krikščionių Velykos. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.