2014-04-18 18:30:53

Syrien: Påskbudskap från patriarken av Antiokia


(18.04.2014) I sitt påskbudskap uppmanar patriarken av Antiokia, Gregorios III Laham, återigen om slutet på kriget i Syrien. ”Vi måste förneka krigets logik”, säger han, ”för det är en egoistisk logik som för död med sig”. Han riktar denna vädjan till hela världen på vägnar av de många lidande människorna, såsom de fattiga, änkorna, de sårade, de lemlästade, flyktingarna, de hungrande, barnen, de äldre, alla dem som lever i förtvivlan, sorg och misströstan, de många personer som han ofta möter vid den syrisk-libanesiska gränsen när han beger sig från Beirut till Damaskus, men även på vägnar av de döda.

I sitt påskbudskap berättar Patriarken även om sin avsikt att skapa ett syriskt forum för intellektuella som skall samla kristna tänkare, troende personer och engagagerde i det syriska samhällets problem. Viktigt för detta forum, preciserar patriarken, blir den islamisk-kristna dimensionen och det kommer att bidra till ett bättre samhälle som är grundat på Evangeliets och trons värden som tillhör kristna och muslimer.

Forumet kommer att hämta inspiration från det andra Vatikankoncilitet som uppmuntrar Kyrkan att bekämpa den sekularistiska tanken och på ett klart sätt presentera Evangliets värden och Kyrkans lära.

Patriarken av Antiokia, Gregorios II Laham, nämner slutligen Påve Franciskus kommande resa till det Heliga landet, önskar honom välkommen och tackar honom för hans bön för Syrien.
All the contents on this site are copyrighted ©.