2014-04-18 15:28:53

Serbien: biskopar uppmanar till evangelisation i våra samhällen


(18.04.2014) "Påsken påminner oss om Guds kärlek till oss" skriver Msgr. Stanislav Hocevar, ärkebiskop av Belgrad, i sitt påskbudskap. Han understryker att "konkreta manifestationer av Guds kärlek är också synliga under 90-årsdagsfirandet av återupprättandet av ärkestiftet i Belgrad". Ärkebiskopen uppmanade alla katoliker i Belgrad att "bjuda in alla sina vänner att dela uppståndelsens glädje och hopp”. Han påminde om att katoliker och ortodoxa firar påsken på samma dag i år och uttryckte en förhoppning om att "kärleken som vi tackar Jesus Kristus för, kan föra oss samman och förena oss i en fullständig glädje över den uppståndne Kristus."

Msgr. Ladislav Nemet, biskopen av Zrenjanin, fokuserade sitt påskbudskap på den nya impulsen till evangelisation i våra samhällen som påven Franciskus vill ge kyrkan. Han uppmuntrade de troende att "förkunna den uppståndne Herren på ett positivt sätt, med respekt, medkänsla och tålamod, att försöka möta varje människa på deras egna mänskliga och kristna vandring". Biskopen påminde också om den politiska situationen i Serbien, "i upptakten till den nya regeringen, i hopp om att det kan finnas, som påven Franciskus säger, flera politiker som främjar det bästa för samhället, folket och de fattiga!"
All the contents on this site are copyrighted ©.