2014-04-18 16:42:10

Heliga Landet: Påskbudskap från patriarkerna och de kristna ledarna


(18.04.2014) Patriarkerna och de kristna ledarna i det Heliga landet skriver i sitt traditionella påskbudskap att ”Kristi uppståndelse betryggar oss och bekräftar att en förvandling genom Guds nåd alltid är möjlig. Här är vi medvetna om våldet som pågar på platser såsom Syrien och Libanon, liksom dramat för de oräkneliga tusentals flyktingar som tvingats lämna sina hem. Men påsken för med sig hoppet om fred!”

Samtliga kristna ledarna i det Heliga landet tackar sedan kyrkorna och de kyrkliga organisationerna som ger stöd åt befolkningarna som drabbats av konflikterna. ”Ett stöd som verkligen uppskattas mycket”, framhåller de. Men framförallt uppmanar de regeringarna i regionen att använda sig av påsken såsom ett tillfälle att främja verklig fred. ”Vi vädjar till alla, kristna och troende av andra religioner, människor av god vilja, att be för att fredsprocesserna som pågår i det Heliga landet ska uppnå ett positivt resultat och att detta sedan ska kunna nå hela världen”.

Trots de akuta problemen i den nuvarande situationen ber man de kristna ledarna i det Heliga landet och alla de involverade parterna att utnyttja detta historiska tillfälle. De säger att en fred som inte försöker att avskaffa diskrimineringen mellan de olika samfunden inte är en sann fred. ”För att vara verklig måste freden omfatta rättvisan och önskan om försoning. Försoningen mellan Gud och mänskligheten och försoningen mellan människor som är mot varandra. Må denna påsktid föra med sig glädje och fred till alla folken. Kristus är uppstånden! Helleluja!”
All the contents on this site are copyrighted ©.