2014-04-17 18:23:52

Paskutinės Vakarienės Mišiose popiežius apkabino kančios pasaulį (+video)


Šventasis Tėvas Pranciškus Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės Mišias aukojo Apvaizdos Šventosios Marijos ligoninės ir reabilitacijos centre šiaurinėje Romos periferijoje, Casalotti-Boccea zonoje. 150 lovų centre gydomi ir slaugomi jauni ir pagyvenę ligoniai su sunkiomis motorinėmis patologijomis, tiek chroniškomis, tiek laikinomis. Vieni centro pacientai yra visikai paralyžiuoti, kiti dalinai, kai kurie serga kitomis sunkiomis ligomis. Kai kas gydosi centre po neseniai įvykusios nelaimės, kiti nuo mažens jau daug dešimtmečių gyvena centre tarsi tikruose namuose. Visiems pacientams reikalinga nuolatinė pagalba ir dėmesys. Specifinį ligonių gydymą ir slaugymą užtikrina katalikiškos labdaros fundacija „Don Gnocchi“.

Popiežius Pranciškus koncelebravo su Apvaizdos Šventosios Marijos centrą administruojančios fundacijos „Don Gnocchi“ pirmininku mons. Angelo Bazzari ir centro kapelionu, kun. Pasquale Schiavulli. Mišiose dalyvavo nedidelė grupė centro slaugomų ir gydomų neįgaliųjų. Dvylikai jų popiežius numazgojo kojas pagal Paskutinės Vakarienės Mišių tradiciją taip, kaip Kristus savo mokiniams prieš sėsdamas prie Naujosios Sandoros Vakarienės stalo. Mišiose taip pat dalyvavo ligonių artimieji ir bičiuliai, juos slaugantys medikai, padėjėjai ir savanoriai, administracijos darbuotojai, giedojo iš ligoninės nuolatinių lankytojų susikūręs choras.

Popiežiaus aukojamose Mišiose homilija nebuvo numatyta, tačiau po Evangelijos, prieš pat kojų mazgojimo apeigas, Pranciškus keliais žodžiai paaiškino šio simboliško meilės gesto kilmę. Tais laikais kojų nuplovimas į pokylį pakviestiems svečiams buvo vergų pareiga. Jėzus padarė tai ką darydavo tik vergai. Nuplaudamas savo mokiniams kojas, Jėzus jiems ir mums davė tarnavimo, nusižeminimo ir artimo meilės pavyzdį, sakė Pranciškus.

Dvylika ligonių, prie kurių Mišiose priklaupė Romos vyskupas Pranciškus ir kuriems numazgojo kojas, buvo įvairaus amžiaus. Jauniausiam 16, vyriausiems 86, dauguma jų italai, trys svetimšaliai, tarp kurių vienas musulmonas. Visi jie kenčia nuo ortopedinių, neurologinių ir onkologinių patologijų. Apvaizdos Marijos ligoninė ir reabilitacijos centras Šventojo Tėvo Pranciškaus dėmesį centre gydomiesiems ir slaugomiems ligoniams pavadino Popiežiaus apkabinimu kančios pasauliui. Šie ligoniai, kiekvienas savąja ašarų ir skausmų kalvarija, taip pat artumo ir vilties poreikiu, simbolizuoja senas ir naujas žmoniškojo trapumo formas, kuriose krikščionių bendruomenė kviečiama atpažinti kenčiantį Kristų bei paliudyti dėmesį, solidarumą ir meilę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.