2014-04-17 14:18:40

Påvens Oljevigningsmässa - en bön om bevarandet av prästens glädje


(17.04.2014) Vid halv tio på Skärtorsdagens morgon firade påven Franciskus Oljevigningsmässan i Peterskyrkan – en liturgi som även firar instiftandet av prästämbetet. Påven koncelebrerade mässan med Roms kardinaler, biskopar och präster, som alla under mässan förnyade de löften de gav i samband med prästvigningen. Därefter välsignade påven oljan som används till de sjukas smörjelse, katekumenerna och konfirmationen.


Kära bröder i prästerskapet! I dag på Skärtorsdagen, ”då Kristus älskade oss till det yttersta”(jfr Joh 13:01), minns vi den glada dagen då prästerskapet instiftades och vår egen prästvigning. Herren har smort oss i Kristus med glädjens olja och denna smörjelse inbjuder oss att ta emot och förvalta denna stora gåva: glädjen, prästens glädje. Prästens glädje är en värdefull skatt inte bara för honom utan även för Guds trogna folk, de troende till vilka prästen är kallad att vara smord och som han är sänd att smörja.


Smorda med glädjens olja för att smörja med glädjens olja. Glädjen i prästerskapet har sin källa i Faderns Kärlek, och Herren vill att glädjen i denna kärlek ska ”vara i oss " och "vara fullkomlig" (Joh 15:11). Jag tycker om att tänka på glädjen genom att begrunda Jungfru Maria: ”Maria som är det levande evangeliets moder, är en källa till de minstas glädje" ( Evangelii gaudium, 288). För jag tror inte att vi överdriver om vi säger att prästen är en mycket liten person: den omätliga storheten i gåvan som vi tar emot i ministeriet, förvisar oss bland de minsta av människorna. Prästen är de fattigaste av människor om inte Jesus berikar honom med sin fattigdom; han är den mest värdelösa tjänare, om Jesus inte kallar honom vän; den mest dåraktiga av människorna, om Jesus inte instruerar honom tålmodigt som han gjorde med Petrus; den mest hjälplösa av kristna om den Gode Herden inte stärker honom mitt i flocken. Ingen är mindre än en präst överlämnad till sin egen styrka. Det är därför som vår bön mot den ondes attacker, är vår Moders bön: Jag är en präst därför att Du har sett med godhet på min litenhet (jfr Luk 1:48 - Magnificat). Och från denna litenhet välkomnar vi vår glädje.


Påven fortsatte med att beskriva det han kallade tre betydelsefulla karaktärer i prästens glädje: ”en glädje som smörjer oss(utan att göra oss smöriga, överdådiga och förmätna); en okorrumperad glädje och en missionsglädje som strålar ut till alla och lockar alla till sig, med början bakifrån: från de som är längst bort.” Han beskrev de tre karaktärerna:


”Först och främst en glädje som smörjer oss. Det vill säga, som har trängt in på djupet av våra hjärtan, och stärkt och format prästen sakramentalt. Vigningsliturgin ger uttryck för kyrkans moderliga önskan att förkunna och förmedla allt det som Herren har gett oss: handpåläggningen, smörjelse med krismaoljan, påklädningen med sakral klädnad, det omedelbara första deltagandet i altarets sakrament… nåden fyller och integrerar riklig och fullt varje präst. Smorda ända till skelettet... och vår glädje, som springer ur det inre, är ekot av denna smörjelse.””Vidare en omutlig glädje. Gåvans fullhet, som ingen vare sig kan ta bort eller lägga till något till, är en källa till oändlig glädje: en omutlig glädje, som Herren har lovat att ingen kan ta ifrån oss (jfr Joh 16:22). Det kan vara sövd eller kvävd av synden eller av livets bekymmer, men innerst inne förblir glädjen intakt som glöden i ett vedträ som brinner under askan, och alltid kan futta på igen. Aposteln Paulus uppmaning till Timoteus är alltid närvarande: ”Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig.” (2 Tim 1:06).”


Slutligen missionsglädjen: ”Denna tredje karaktär vill jag dela och framhäva på ett speciellt sätt: prästens glädje utgår ur en nära relation med Guds trogna folk för att det är en i högsta grad missionär glädje. Smörjelsen är en uppmaning att smörja Guds trogna folk att döpa och konfirmera dem, viga och läka dem, välsigna och trösta och till att evangelisera.”


Påven förklarade sedan hur det är flocken som beskyddar herdens glädje. ”Eftersom det är en glädje som bara flödar när prästen är mitt i sin flock (även i bönens tystnad, för en herde som vördar Fadern är mitt i sin flock), beskyddas glädjen av samma flock. I tider av sorg, då allt verkar mörkt och isoleringens svindel förför oss, i de apatiska och tråkiga ögonblicken, som ibland intar prästens liv (vilka jag också har gått igenom), även i dessa stunder kan Guds folk hålla glädjen vid liv, skydda dig, omfamna dig, för att hjälpa dig att öppna ditt hjärta och hitta en förnyad glädje.


"Glädje som beskyddas av flocken, beskyddas även av tre systrar som omger den, bevarar och försvarar den: syster fattigdom, syster trohet och syster lydnad.


Prästens glädje är en glädje som har fattigdomen som sin syster. Prästen är fattig i rent mänsklig glädje: han har gett upp så mycket! Eftersom han är fattig, och ger andra så mycket, måste han be Herren och Guds folk om glädjen. Vi vet att vårt folk är generösa och tackar prästerna för de minsta gester av välsignelse och på ett särskilt sätt för sakramenten. De som talar om kris i prästens identitet, glömmer bort att identiteten förutsätter medlemskap. Det finns ingen identitet - och därmed livsglädje - utan ett aktivt och engagerat medlemskap med Guds trogna folk (Evangelii Gaudium, 268). En prästen som söker sin prästerliga identitet i sitt inre, finner bara vägmärken som det tår ”exit” på - ut ur dig själv, gå ut på jakt efter Gud i tillbedjan, gå ut och ge ditt folk vad du har fått i uppdrag, och ditt folk kommer att vara noga med att få dig att känna och veta vem du är, vad du heter, vilken din identitet är och du kommer att glädjas hundrafalt, som Herren har lovat sina tjänare. Om du inte kommer ut av sig själv, blir oljan härsken och smörjelsen kan inte vara fruktbar. Att gå ut ur sig själv kräver fattigdom.


Glädjen i prästadömet är en glädje som har troheten som sin syster. Inte så mycket i den meningen att vi alla skulle vara "utan skuld" (Om så vore!), för vi är ju syndare. Snarare i betydelsen av en ständigt förnyad trohet till den enda bruden - kyrkan. Här är nyckeln till fruktbarhet. Herren ger varje präst andliga barn: de han döper, de familjer som han välsignar och vägleder, de sjuka som han stödjer, ungdomarna som han undervisar, de fattiga som han hjälper.... dessa är ”Bruden" som han är glad att behandla som sin främsta och enda älskade och alltid med förnyad trohet. Det är den levande kyrkan, med namn och efternamn, som prästen tar hand om i sin församling eller i den mission som anförtrotts honom. Hon återgäldar med glädje när han är trogen, när han gör det han bör göra och undviker allt han bör lämna för att vara med hjorden som Herren har anförtrott honom, "var en herde för mina får" (Joh 21,17).


Glädjen i prästämbetet är en glädje som har som sin syster lydnaden. Lydnad till kyrkan i hierarkin. Men inte bara lydnad i den yttersta bemärkelsen, dvs till ämbetet och församlingen prästen tjänar, utan även till föreningen med Gud Fadern, ur vilket allt faderskap härstammar. Det rör sig om lydnad till kyrkan i tjänsten: att vara tillgänglig och beredd att tjäna alla, alltid och på bästa sätt, med hjälp av vår fru av beredskapen (jfr Luk 1:39 ) , som skyndade att hjälpa sin kusin och är uppmärksam i Kana, då vinet är slut. Prästens tillgänglighet gör kyrkan till ett hem med öppna dörrar, en tillflyktsort för syndare, ett kök för de som bor på gatan, hemtjänst för de sjuka, läger för ungdomar, klassrum för trosundervisning, förberedelse för barnens första kommunion ... När Gud folk har en önskan eller ett behov, finns det en präst som vet hur man lyssnar”, sa påven och påminde om hur ordet lyda, är knutet till lyssna, ob-audire.


En som är kallad bör veta att det finns en genuin och full glädje i denna värld: att uppfattas av de man älskar som en som delar ut gåvor och Jesu tröst. Jesus är den ende Gode Herden som, full av djup medkänsla för alla små och marginaliserade i världen, tyngda av bördor, som får utan herde. Han ville knyta många till sitt ämbete, för att stanna och arbeta själv, i hans många prästers personer, till gagn för hans folk.


Påvens prediakan avslutades som en bön till Herren: ”På denna skärtorsdag ber jag Herren Jesus att många unga upptäcker hjärtats glöd och glädje som kommer ur att svara på Guds kallelse.


Denna skärtorsdag ber jag Herren Jesus bevarar den glada glimten i ögonen på de nyligen prästvigda, som beger sig ut för att konsumeras i mitten av Guds trogna folk – att de fortsätter att glädjas då de förbereder predikan, den första mässan, det första dopet, den första bikten. Glädjen i att för första gången som smord, förkunna evangeliets skatt och känna att de troende smörjer dig i gengäld på ett annat sätt: med sina behov, genom att böja huvudet för välsignelsen, genom att fatta din hand och anförtro dig sina barn, och deras sjuka ... Herre bevara de unga prästernas glädje att bege sig och göra allt som om det vore nytt, glädjen av att konsumeras i livet för dig.


På denna skärtorsdag ber jag Herren Jesus att bekräfta prästens glädje hos dem som har tjänat i flera år. Den glädje, som utan att försvinna från ögonen, vilar på axlarna på dem som bär tjänstens tyngd. Må prästerna som redan är trötta av arbete, samla sina styrkor och återställas, "byta luft", som man säger inom idrotten. Herre, bevara de äldre prästernas djupa och mogna glädje. Som Nehemja ber: glädjen i Herren är min styrka (jfr Neh 8:10).


Slutligen, ber jag Herren Jesus att de åldrade prästernas glädje må lysa, friska eller sjuka. Det är korsets glädje, som utgår från vetskapen om att bära en omutlig skatt i en lerkruka som konsumeras och slösas bort. Må de vara tillfreds var de än är, och känna smaken av evighet i tidens flyktiga natur (Guardini). Känna glädjen av att passa facklan vidare, glädjen i att se sina barns barn växa friska, och bemöta, leende och med saktmod, löftena, med hoppet som inte besviker.
All the contents on this site are copyrighted ©.