2014-04-17 19:15:37

Påven Franciskus ledde Coena Domini mässan i ett sjukhus för äldre och personer med funktionshinder


(17.04.2014) Påven Franciskus ledde på torsdagen Coena Domini mässan på Skärtorsdagen i ett sjukhus för äldre och personer med funktionshinder. De sjuka och handikappade som vårdas där var alla inbjudna att delta, liksom deras familjer och sjukhusets personal. Mässan firades i ”Stiftelsen Don Carlo Gnocchi” i västra delen av Rom. Coena Domini inleder påskens Triduum.

Under mässan tvättade han fötterna på 12 funktionshindrade personer, i olika åldrar, med olika etniciteter och religiösa bekännelser, som representerade samtliga patienter som vårdas i stiftelsens 29 centra i Italien. De bestod av nio italienare, en muslim från Libyen, en ung man från Kap Verde och en etiopisk kvinna. Seden instiftades av Jesus när han som ett bevis på ödmjukhet tvättade fötterna på de tolv lärjungarna natten innan han blev korsfäst.

"Vi har hört vad Jesus gjorde under den sista måltiden: det är en avskedsgest" sa påven i sin improviserade predikan på 3 minuter. "Det är som ett arv han lämnar oss, Han är Gud och blev en tjänare, vår tjänare. Och detta är arvet: ni borde också vara varandras tjänare och han öppnade upp denna väg på grund av kärlek, också ni borde älska och bli tjänare, i kärlek. Detta är det arv som Jesus lämnar oss".

"Och han utför denna handling att tvätta fötterna”, fortsatte påven, ”som en symbolisk gest, för slavarna gjorde detta, tjänare inför gästerna, för de människor som kom till lunch, till middag, för på den tiden var gatorna gjorde av jord och när de kom in i huset var det nödvändigt att tvätta deras fötter. Jesus utför en gest, en tjänstgöring, ett slavarbete." Påven betonade återigen att "han ger detta som ett arv till oss. Vi måste vara varandras tjänare. Därför firar kyrkan även idag den sista måltiden, då Jesus instiftade Eukaristin, med att tvätta fötter, som påminner oss om att vi måste vara varandras tjänare."

"Nu”, avslutade han, ”kommer jag att utföra denna handling, men alla av oss, i våra hjärtan, låt oss tänka på andra och tänka på den kärlek som Jesus säger att vi måste ha för varandra, och låt oss också tänka på hur vi kan tjäna dem bättre, andra människor. Därför att Jesus önskade detta av oss."

Franciskus firade redan som biskop i Buenos Aires regelbundet skärtorsdagsmässan i fängelser, på sjukhus eller på hospice för fattiga.

Kristus har framför allt genom sitt påskmysterium, då han med sin död tillintetgjorde vår död och med sin uppståndelse förnyade livet, fullkomligt genomfört återlösningen av människan och förhärligat Gud. Därför är de Heliga tre påskdagarna, Triduum sacrum, till åminnelsen av Herrens lidande och uppståndelse hela kyrkoårets brännpunkt och höjdpunkt.All the contents on this site are copyrighted ©.