2014-04-16 08:47:13

Kardinal Parolin: Alltför många förföljelser mot de kristna i världen


(16.04.2014)Än idag i många olika sammanhang får våra bröder och systrar utstå de anti-kristnas hat. Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin påminde om de nya martyrerna i mässan som anordnades av Sant'Egidio-gemenskapen i Rom på tisdagseftermiddagen. Han berättade för Vatikanradion att de förföljda kristna är som oss, de har samma rädslor och svagheter. Det är kristna som lever i land där de kristna riskterar livet om de visar att de är det. Kardinal Pietro Parolin citerar den numera berömda predikan av påven Franciskus i Santa Marta-kapellet för ett år sedan, då han sa att även i det tjugoförsta århundradet är vår kyrka en kyrka av martyrer. I många olika sammanhang är våra bröder och systrar föremål för antikristet hat. De förföljs inte för att de har politisk, ekonomisk eller militär makt utan för att de har en annan livssyn och håller fast vid den och den livssynen är ödmjukhet, tjänst och frihet som utgår från tron.

Områdena där de kristna förföljs i världen är många och stora och det omfattar länder som Nigeria, Pakistan, Indonesien, Irak, Kenya, Tanzania och den Centralafrikanska republiken. Och det är inte bara katoliker som förföljs för sin tro på Jesus utan även ortodoxa, evangeliska och anglikaner. Påven Johannes Paulus II sa en gång att dessa trons vittnen inte ser sin egen välfärd och överlevnad som större värden än troheten till evangeliet. Msgr. Parolin avslutade med att tacka alla de som stannar kvar trots hot och skrämsel för att visa att Herren Jesu namn är grunden till en globalisering av kärlek.

All the contents on this site are copyrighted ©.