2014-04-16 18:06:29

Balandžio 16-oji – Popiežiaus emerito gimtadienis. Pranciškaus sveikinimas.


Šventajam Tėvui Benediktui XVI trečiadienį sukako amžiaus 87 metai. Popiežius emeritas, Joseph Ratzinger, gimė 1927 balandžio 16 d., Bavarijoje, Vokietijoje.

Benediktą XVI amžiaus sukakties proga pasveikino popiežius Pranciškus. Pasak Šventojo Sosto Spaudos salės direktoriaus, popiežius Pranciškus paskambino telefonu popiežiui emeritui, užtikrino kad už jį pasimeldė rytmečio Mišiose. Tuo tarpu popiežius emeritas dėl jau prasidėjusios Didžiosios savaitės savo gimtadienį praleido susikaupimo ir maldos dvasioje.

Benediktas XVI buvo išrinktas Apaštalo Petro Sosto įpėdiniu Romoje po palaimintojo Jono Pauliaus II mirties 2005 metų balandžio 19 d., tačiau atsisakė aktyvios popiežiaus tarnystės po nepilnų aštuonerių metų ir 2013 metų vasario 28 dieną pasitraukė iš Visuotinės Bažnyčios ganytojo pareigų.

„Mano sprendimas atsisakyti aktyvaus Petro tarnystės vykdymo nereiškia jos atsižadėjimo. Nebėgu nuo kryžiaus, bet nauju būdu pasilieku su Nukryžiuotu Viešpačiu“, pasakė paskutinėje savo bendrojoje audiencijoje Benediktas XVI.

Popiežiaus emerito Benedikto XVI sprendimas atsisakyti aktyvios tarnystės buvo istorinis, nes sukūrė Romos Bažnyčioje ligi šiol nebuvusią Popiežiaus emerito tarnystę. Popiežiui Benediktui pasitraukus iš pareigų Kardinolų Konklava galėjo pratęsti per amžius nenutrūkusią Apaštalo Petro įpėdinystę Romos vyskupijoje nauju popiežiumi išrinkdama Pranciškų. Tuo metu, savo pontifikatą savanoriškai užbaigęs popiežius emeritas, jo paties žodžiais, “atsisakė vadovavimo Bažnyčiai tarnystės galių, bet pasiliko tarnauti malda „šv. Petro aptvare“, greta aktyviai tarnaujančio popiežiaus.

Šventasis Tėvas Benediktas XVI jau daugiau kaip vienerius metus gyvena privačiai kaip vienuolis, palaiko ryšius su jam artimais asmenimis, taip pat su popiežiumi Pranciškumi ir, išskyrus išimtis, nedalyvauja viešame gyvenime. Paskutinį kartą viešumoje jis buvo pastebėtas vasario 22 dieną Vatikano bazilikoje popiežiaus Pranciškaus vadovautoje naujų kardinolų skyrimo konsistorijoje. Apie savo įpėdinį popiežių Pranciškų popiežius emeritas Benediktas XVI yra parašęs, jog džiaugiasi „dideliu nuomonių panašumu ir nuoširdžia draugyste“. „Regiu, kaip vienintelį ir galutinį savo uždavinį tai, kad galėčiau malda palaikyti jo pontifikatą“.

Popiežiaus emerito kraštiečiai jo 87 gimtadienį šventiškai paminėjo muziejumi paverstame jo gimtajame name Marktl am Inn’e. Grupė miestelio tikinčiųjų auštant balandžio 16-jai dalyvavo Benedikto XVI garbei surengtoje žiburių procesijoje, kuri buvo pradėta parapijos bažnyčioje prie krikštyklos, kurioje Popiežius emeritas buvo pakrikštytas 1927 metų Velyknaktį. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.