2014-04-15 11:02:52

Påven skänker tolvhundra exemplar av evangeliet till fängelse i Rom


(15.04.2014)De intagna i det romerska fängelset Regina Coeli får evangeliet som påskgåva av påven Franciskus. På onsdag den 16 april kommer den ansvarige för påvens allmosor ärkebiskop Konrad Krajewski besöka fängelset och överlämna de ettusentvåhundra exemplaren i fickformat. Det är samma häfte som gavs till de troende närvarande vid Angelus på söndagen den 6 april och som även innehåller Apostlagärningarna.

Fängelset Regina Coeli byggdes i slutet av artonhundratalet och är ett fängelse dit de flesta intagna i Rom först tas, för att eventuellt förflyttas vidare. Medeltalet intagna personer är omkring tusen och under året kommer det in omkring femtusen. Ärkebiskop Krajewski berättar att ett stort antal intagna har utländskt ursprung. Man sår trons frön hos de intagna för att hjälpa till på ett personligt och andligt plan.

Tre mässor kommer att hållas och katekumener kommer att hjälpa till med olika språk. Inför påsken kommer de intagnas celler välsignas och på Långfredagen kommer man att be Via Crucis.
All the contents on this site are copyrighted ©.