2014-04-15 14:33:07

Bach förmedlar passionen med himmelsk musik


(15.04.2014)Lyssna här: RealAudioMP3 Gud, vår Herre vars namn är ärat i hela världen, visa oss ditt lidande. Du som den sanne Guds Son för evigt övervann döden och uppstod. Men den inledningskören börjar Johann Sebastian Bachs stora verk Johannespassionen.

I Påsktider får vi ofta höra Bachs passioner Matteuspassionen och Johannespassionen. Johannespassionen bygger på kapitlen 18 och 19 i Johannesevangeliet och uruppfördes 1724 i Nikolaikyrkan i Leipzig. Matteuspassionen bygger på kapitlen 26 och 27 i Matteusevangeliet. Texten i båda passionerna är på tyska och librettot till Matteuspassionen vet man skrevs av Picander, som Bach samarbetade mycket med. Matteuspassionen uruppfördes i den Helige Tomas kyrka i Leipzig på Långfredagen 1727.

Verken är skrivna för orkester, kör och solister och de inleds med körer och varvar sedan mellan evangelistens recitiativ, körer och arior. I recitativet berättar Evangelisten Bibelns text och händelserna och de olika huvudpersonerna i berättelsen kommer in och folksamlingens utrop sjungs av kören. Bach som är den störste bland kompositörer genom tiderna följer varje ordval, varje inre känsla och varje budskap i Bibeln med musikaliska klanger och harmonier eller dissonanser. Wolfgang Amadeus Mozart ska ha sagt när han nådde toppen av sin kreativitet och kompositionsförmåga att när han närmade sig himlen satt Bach redan där.
(Katarina Agorelius)

All the contents on this site are copyrighted ©.