2014-04-14 09:44:19

Ungdomarna i Rom förbereder sig för Världsungdomsdagen i Krakow


(14.04.2014)Johannes Paulus II kommer snart att vara helgonförklarad och som påven Franciskus har sagt kommer han att vara skyddshelgon för Världsungdomsdagen i Krakow, eftersom mötet hålls i Polen och den polske påven var intitiativtagare till detta världsomfattande ungdomsevenemang. Vid Angelus igår lämnade brasilianska ungdomar över Världsungdomsdagens kors till polska ungdomar.

I Rom förbereder sig stiftets ansvariga för ungdomsverksamhet, Don Maurizio Mirilli, för dagen och han berättar att eftersom det är tre år mellan Världsungdomsdagen i Rio och den kommande i Krakow i juli 2016, hinner de förbereda sig väl inför både den inre och yttre vandringen. Han nämner att det denna gång blir något än mera särskilt på grund av att påven Franciskus helgonförklarar Johannes Paulus II och att det nya polska helgonet blir skyddshelgon för VUD. Han säger att det att det var ett stort ögonblick då Världsungdomsdagens kors lades i de polska ungdomarnas händer eftersom helgonförklaringen är endast om några dagar och för att vi är inne i Stilla Veckan.
All the contents on this site are copyrighted ©.