2014-04-14 16:47:11

Patriarcho Baltramiejaus laiškas Ukrainos ortodoksams. Kijevo augziliaro komentaras apie situaciją


Ukrainoje intensyvėjant separatistų, remiamų Rusijos, veiksmams, tvyrant nerimui visoje šalyje, į Ukrainos ortodoksus iškilmingai kreipėsi patriarchas Baltramiejus, Konstantinopolio patriarchato vadovas, dvasinis ortodoksų pasaulio primas. Jo laiškas buvo paskelbtas Verbų sekmadienio proga.

Žvelgdama į sunkius Ukrainos iššūkius šiandien, Konstantinopolio Bažnyčia, pažymėjo patriarchas, žino apie Ukrainos badą (holodomorą), apie pasaulinių karų ir dešimtmečiais trukusio totalitarizmo žaizdas.

Dabartinis laikmetis ortodoksams yra tinkamas prisiminti apaštalo Pauliaus kvietimą išsaugoti „vienybę Dvasioje ir taikos ryšį“, atsiminti, kad Kristaus karalystė yra ne šio pasaulio karalystė ir kad Palmių sekmadienį jau numatoma meilės pergalė prieš neapykantą, tiesos prieš melą, gyvenimo prieš mirtį. Mes tikime, - rašo Baltramiejus, - kad geros valios Ukrainos žmonės pasieks išgydymą ir susitaikymą.

Jis užsiminė ir apie ortodoksų bažnytinius susiskaldymus, linkėdamas, kad jie taip pat būtų išgydyti iki 2016 metų didžiojo ortodoksų Bažnyčios sinodo.

*

Apie situaciją Ukrainoje šiuo metu be užuolankų Italijos katalikų agentūrai SIR komentavo graikų katalikų vyskupas, Kijevo augziliaras Bogdanas Dziurahas.

Neturėdami paramos tarp vietos žmonių, - kalbėjo vyskupas, - Kremlius siunčia savo agentus į didžiuosius rytų Ukrainos miestus, kad išprovokuotų netvarką ir įtampą. Jie bando imituoti Maidaną, tačiau iš tiesų tai tęsinys rusiško projekto, kuriuo siekiama sugriauti gimstančią Ukrainos valstybės demokratiją. Jie bando, kol kas be didelės sėkmės, įtraukti vietinius žmones, kurie nepatenkinti naująja ukrainiečių valdžia, bet tik kartoja Maskvos parašytus postulatus. Jų protestai iš esmės siekia sutrukdyti politinio ir socialinio normalizavimo procesą, remiamo visų ukrainiečių, ir sutrukdyti gegužės 25 dienos prezidento rinkimus.

Vyskupas Dziurahas pabrėžė, kad nuo pat pradžių Bažnyčios Ukrainoje yra vieningos vertinant tiek proeuropietišką kryptį Ukrainos užsienio politikoje, tiek Rusijos invaziją Ukrainos teritorijoje. Visos Bažnyčios išreiškia bendrą poziciją per visų Ukrainos Bažnyčių tarybą. Tarybos narė taip pat yra Ukrainos ortodoksų Bažnyčia, priklausanti nuo Maskvos patriarchato jurisdikcijos. Beje, būtent ji šiuo metu pirmininkauja Tarybai.

Komentuodamas nesenus Maskvos patriarchato išreikštus priekaištus ir kaltinimus Ukrainos graikų katalikų Bažnyčiai, dėl jos pozicijų dabartinės krizės kontekste, taip pat esą, kad ji kliudo Maskvos ir Romos Bažnyčių dialogui Kijevo augziliaras sakė, kad tai nėra kažkas naujo ir stebinančio.

Pasak jo, galbūt Maskvoje nesuprantama ar nežinoma, kas dedasi politiniame, socialiniame ir religiniame Ukrainos gyvenime. Kita vertus, yra rimtų abejonių ar pati Maskvos patriarchato ortodoksų Bažnyčia trokšta nuoširdaus dialogo meilėje ir tiesoje su katalikų Bažnyčia. Jei kažkas nori ką daryti, ieško progų. O jei nenori, ieško pateisinimų.

Pasak Bogdano Dziuraho, graikų katalikų Bažnyčia remia bendrus laisvės, lygybės, pagarbos žmogaus orumui ir teisingumo principus. Prasidėjus giliai krizei, nulemtai korumpuotos Janukovičiaus valdžios, ir rusų karinei invazijai į Krymą, iškilo pačios Ukrainos egzistencijos klausimas. Niekas negali likti abejingu tokiomis aplinkybėmis. Todėl graikų katalikų Bažnyčios Ukrainoje galva Sviatoslavas Ševčiukas kreipėsi tiek į pasaulio krikščionis, tiek į tarptautinius autoritetus. Jis neprašė karinio įsikišimo, prašė maldos bei politinio ir moralinio palaikymo. Galų gale įvykiai Ukrainoje liečia ne vien ją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.