2014-04-14 16:46:21

Naujas Apaštališkasis nuncijus atvyko į Vilnių


Pirmadienį po pietų Lietuvos vyskupai Vilniaus oro uoste pasitiko į Lietuvą atvykusį naują Apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Petro Lopez Quintana. Naujasis nuncijus ketina Vilniaus katedroje dalyvauti Velykų Tridienio pamaldose ir švęsti Velykų iškilmę. Pasak Lietuvos spaudos, jau šią savaitę numatomas ir jo oficialus susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidente ir skiriamųjų raštų įteikimas.

Pedro Lopez Quintana gimė 1953 m. Ispanijoje. Kunigo šventimus 1980 m. šv. Petro bazilikoje jam suteikė būsimas šventasis Jonas Paulius II. Baigęs Popiežiškąją bažnytinę akademiją, 1984 m. kun. Lopez pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Nuo 1997 iki 2002 m. buvo Vatikano Valstybės sekretoriato asesorius bendriesiems reikalams. 2002 m. pabaigoje buvo paskirtas nuncijumi Indijoje. 2003 m. sausio 6 d. Jonas Paulius II jį konsekravo vyskupu. 2009 m. paskirtas nuncijumi Kanadoje.

Apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje arkiv. Pedro Lopez Quintana paskirtas šių metų kovo 8 d. Netrukus, kovo 22 d., jis paskirtas taip pat nuncijumi Estijoje ir Latvijoje. Arkivyskupas Lopez yra penktasis Šventojo Sosto nuncijus Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.