2014-04-14 10:23:34

Caritas i Kuba: Välgörenhet ger hopp


(14.04.2014)Caritas måste genom att hjälpa behövande utmärka sig för sin passion, iver, ödmjukhet och ömhet. Det säger ordförande för Caritas Kuba Msgr. Jorge Serpa vid Caritas tredje generalförsamling som avslutades med en presentation av den tioåriga strategiska planen 2014-2023.

Mötet hade över åttio representanter från alla Kubas stift tillsammans med chefer för pastorala ämbeten i den kubanska kyrkan, företrädare för kyrkliga och civila, nationella och internationella humanitära organisationer. Även den apostoliske nuntien i Kuba ärkebiskop Bruno Musarò deltog vid invigningen av mötet som leddes av Havannas hjälpbiskop Msgr. Juan de Dios Martinez som också är chef för Caritas i Latinamerika och Västindien.

Chefen för Caritas Kuba Maritza Sánchez öppnade mötet och uppmanade till att behålla en anda av broderskap och urskillning som på ett lyckat sätt har format organisationens tjänst. Hon påminde om påvens apostoliska uppmaning att föra fram evangeliets glädje genom liknelsen om den barmhärtige samariten, med andra ord: hjälpen som läker kroppen och själen, kontakten som förstärker individen och att det inte kostar något att dela erfarenheter och medkänsla.

Den nya tioårsplanen presenterades av chefen för det nationella kontoret för Caritas Kuba Miguel Angel Pons och den bygger på att bevara evangeliets värden, skapa nya möjligheter för de mest behövande och människor i nöd och göra det möjligt att hoppas.
All the contents on this site are copyrighted ©.