2014-04-13 12:37:20

Verbų sekmadienio Mišios šv. Petro aikštėje. Pasaulinė jaunimo diena (+video)


Popiežius Pranciškus vadovavo Didžiąją Savaitę pradedančio Verbų sekmadienio liturgijai. Dalyvavo apie 60 tūkst. žmonių, atėjusių į šv. Petro aikštę su palmių lapais, alyvų šakelėmis rankose. Popiežiaus vadovauta procesija prasidėjo verbų palaiminimu prie obelisko, aikštės vidury. Popiežiui, ir kartu procesijoje ėjusiems kitiems celebrantams šiemet verbas – pagal vietines liaudies tradicijas pintas palmių šakas – padovanojo šiaurės Italijos San Remo gyventojai. Iš San Remo taip pat ir procesijoje bei Mišių metu šį sekmadienį Popiežiaus naudotas pastoralas. Jį iš alyvmedžio nudrožė kaliniai.

Diakonams perskaičius Viešpaties Kančios Evangeliją, Mišių homilijoje Šventasis Tėvas ragino kiekvieną paties savęs paklausti: Kas aš esu? Kas aš esu savo Viešpaties akivaizdoje? Kas aš esu kenčiančio Jėzaus akivaizdoje? Viešpaties Kančios Evangelijoje girdėjome daug vardų, matėme daug žmonių, - sakė Pranciškus. Kuriame iš jų aš atpažįstu save? Ar esu Judas, kuris išduoda Viešpatį už 30 monetų? Pilotas, kuris atsidūręs sunkioje situacijoje nusiplauna rankas? Gal esu vienas iš minios, kuri renkasi Barabą? Gal esu kaip tie kareiviai, kurie tyčiojasi iš Viešpaties? Ar sugebu būti kaip Kirėnietis, kuris nors ir pavargęs po darbų, padeda Viešpačiui nešti kryžių? Ar moku būti kaip Juozapas iš Arimatėjos, tas slaptas Jėzaus mokinys, kuris su meile palaidojo nukankinto Viešpaties kūną? Kur mano širdis? Į kurį iš šių žmonių aš esu panašus? Šis klausimas mus telydi visą šią savaitę, - sakė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus aukotose Mišiose dalyvavo šiomis dienomis netoli Romos vykusio Pasaulio jaunimo dienų organizatorių susitikimo dalyviai, taip pat jaunimo atstovai iš Rio de Žaneiro ir iš Krokuvos vyskupijų, su savo ganytojais kardinolais Joao Orani Tempesta ir Stanislawu Dziwiszu. Pernai Brazilijoje vykusio pasaulinio jaunimo susitikimo organizatoriai perdavė Pasaulio jaunimo dienų kryžių ir Dievo Motinos ikoną Lenkijos jaunimui, 2016 m. vasarą Krokuvoje vyksiančio pasaulinio jaunimo susitikimo organizatoriams. Sveikindamas juos, Pranciškus priminė, kad prieš tris dešimtmečius šv. Petro aikštėje popiežius Jonas Paulius II įteikė jaunimui kryžių ir paprašė jį nešti į visą pasaulį kaip Kristaus meilės visai žmonijai ženklą. Šitaip prasidėjo pasaulio jaunimo dienų tradicija. Balandžio 27 d. švęsime šio popiežiaus ir kartu Jono XXIII kanonizaciją. Jonas Paulius II – Pasaulio jaunimo dienų pradininkas, bus jų dangiškasis globėjas, šventųjų bendrijoje bus viso pasaulio jaunimo tėvas ir bičiulis. Popiežius Pranciškus šia proga taip pat priminė apie jau šiais metais įvyksiantį savo susitikimą su Azijos jaunimu. Jei Dievas duos, - sakė Šventasis Tėvas, - rugpjūčio 15 d. Korėjoje susitiksiu su jaunimu, dalyvausiančiu didžiajame kontinentiniame Azijos jaunimo sąskrydyje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.