2014-04-12 15:30:23

Ukrainoje paskirti du lotynų apeigų vyskupijų ganytojai


Šeštadienį popiežius Pranciškus pasirašė du potvarkius, kuriais paskirti vyskupai Ukrainoje, lotynų apeigų Charkovo- Zaporožės vyskupijoje ir Lucko vyskupijoje.

Pirmosios vyskupijos ganytoju paskirtas 1956 metais gimęs Stanislavas Šyrokodariukas, pranciškonas. Jis pradėjo kunigišką formaciją 1980 metais Rygos seminarijoje ir jau 1984 metais gavo kunigystės šventimus. 1988 metais davė amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine. Dešimt metų dirbo parapijoje, po to paskirtas Žitomiro (nuo 1998 Kijevo-Žitomiro vyskupija) vyskupu augziliaru, vyskupu įšventintas 1995 metais. Dar po metų išrinktas Ukrainos nacionalinės Caritas organizacijos direktoriumi. Beveik dvejus pastaruosius metus buvo Lucko vyskupijos apaštalinis administratorius.

Nuo dabar Lucko vyskupijai vadovaus Vitalijus Skomarovskis, gimęs 1963 metais. Po medicinos studijų 1985 metais ir jis įstojo į kunigų seminariją Rygoje, kurioje formacijos studijas baigė 1990 metais, gaudamas kunigystės šventimus. Darbavosi parapijose, buvo paskirtas Kijevo seminarijos vicerektoriumi, nuo 2003 metų paskirtas Kijevo-Žitomiro vyskupu augziliaru.

Be lotynų apeigų Ukrainoje taip pat gyvuoja graikų apeigų katalikų Bažnyčia. Abiems joms priklauso maždaug po 4 milijonus tikinčiųjų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.