2014-04-12 15:31:27

Popiežius Istorijos mokslų komitetui: Jūsų tyrimai reikalingi tiems, kas šiandien turi atpažinti ką Dvasia sako Bažnyčiai


Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiškuoju istorijos studijų komitetu, šiomis dienomis susirinkusiu į savo plenarinę sesiją. Savo moksliniame darbe, ir akademinėje veikloje jūs nagrinėjate per laiką keliaujančios Bažnyčios gyvenimo įvykius, - kalbėjo Popiežius, - susiduriate su šlovinga evangelizavimo, vilties, kasdieninės kovos, sunkaus darbo ir pasiaukojimo istorija, susiduriate ir su neištikimybe, išdavytėmis ir nuodėmėmis. Jūsų tyrimai, kuriuos skatina autentiška meilė Bažnyčiai ir meilė tiesai, gali būti labai naudingi tiems, kas turi atpažinti ką šiandien Dvasia sako Bažnyčiai.

Popiežius taip pat atkreipė dėmesį, kad Istorijos mokslų komitetas nuo seno bendradarbiauja su daugeliu kultūrinių ir akademinių institucijų visame pasaulyje, kad yra gerbiamas ir pripažįstamas tarptautiniu mastu, o tai jam suteikia progą savo specifiniu indėliu prisidėti prie Bažnyčios dialogo su šiuolaikiniu pasauliu. Popiežius Pranciškus taip pat paminėjo dabartines Komiteto iniciatyvas, skirtas Pirmajam pasauliniam karui, nuo kurio pradžios sukanka šimtosios metinės, ir Šventojo Sosto diplomatinėms iniciatyvoms, kuriomis tuo metu buvo stengiamasi padėti kenčiantiems žmonėms. Ir šiandien nenustojo aktualumo prieš šimtą metų ištarti popiežiaus Benedikto XV žodžiai, kad karas yra „niekam nereikalingos žudynės“. Šiandien klausydamiesi tų pranašiškų žodžių dar kartą įsitikiname, kad istorija tikrai yra „magistra vitae“, gyvenimo mokytoja. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.