2014-04-12 15:30:45

Paskirta Popiežiškosios mokslų akademijos pirmininkė


Šventasis Tėvas šeštadienį paskyrė naują Popiežiškosios mokslų akademijos pirmininkę – sociologę Margaret Scotford Archer. Šiose pareigose ji pakeitė Mary Ann Glendon, Harvardo teisės profesorę.

Profesorė Scotford Archer gimė Didžiojoje Britanijoje ir čia praleido didžiąją savo karjeros dalį, ypač Warwick universitete. Taip pat darbavosi Lozanos politechnikos mokykloje, vienoje iš prestižiškiausių Europos mokslo įstaigų. Daugelio straipsnių ir knygų autorė, ji Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nare tapo dar 1994 metais, kai ją įsteigė palaimintasis Jonas Paulius II, tęsdamas, viena vertus, istorinę Bažnyčios paramą mokslo pažangai, antra vertus, tęsdamas Bažnyčios ir mokslų dialogą, galiausiai, siekdamas išgirsti įvairias nuomones apie Bažnyčiai aktualius klausimus. Į Popiežiškąją socialinių mokslų akademiją, kaip ir Popiežiškąją mokslų akademiją, kviečiami savo darbais pasižymėję mokslininkai, nepriklausomai nuo jų religinių įsitikinimų. Popiežiškoji socialinių mokslų akademija reguliariai rengia mokslines konferencijas, kurių aktai yra publikuojami ir visiems atviri Akademijos interneto portale. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.