2014-04-12 17:14:32

Påven Franciskus: Historien är livets lärare


(12.04.2014) Påven reflekterade idag över historien som livets lärare och historiker som människor som kan hjälpa oss att urskilja vad den Helige Ande vill säga till kyrkan i dag, när han tog emot medlemmar av den Påvliga kommittén för Historiska Vetenskaper. Han lovordade också deras initiativ för att markera hundraårsdagen av utbrottet av första världskriget.

I sitt tal till deltagare i kommitténs plenarförsamlingen, noterade han: "I era studier och i er undervisning, står ni i synnerhet inför kyrkans växlingar genom tiderna, med dess ärorika historia av evangelisation, förhoppningar och dagliga kamper, av liv tillbringade i tjänstgöring och trohet till arbetet, (jfr Evangelii gaudium, 96), såväl som otrohet, förnekelser, synd. Er forskning , präglad av både en genuin kärlek till kyrkan och en uppriktig kärlek till sanningen, kan vara till stor hjälp för dem som har till uppgift att urskilja vad den Helige Ande vill säga till kyrkan i dag".


Han konstaterade: "I ert möte och samarbete med forskare från varje kultur och religion, kan ni ge ett konkret bidrag till dialogen mellan kyrkan och den moderna världen".

Bland kommitténs planerade händelser, fokuserade påven på en internationell konferens som markerar hundraårsminnet av utbrottet av första världskriget. "Den tillägnar särskild uppmärksamhet åt den Heliga Stolens diplomatiska ansträngningar under den tragiska konflikten och bidraget från katoliker och andra kristna för att rädda de sårade, flyktingar, föräldralösa barn och änkor, att söka efter saknade personer, samt i återuppbyggandet av en värld som slitits sönder av det som Benedictus XV kallade en "värdelös slakt".

Påven Franciskus sa att hans föregångares innerliga vädjan fortfarande genljöd i dag: "Inget är förlorat genom freden, allting kan förloras genom kriget" (Brev till de styrande i de krigförande makter, 1 augusti 1917). När vi lyssnar igen på dessa profetiska ord, inser vi verkligen att historien är "magistra vitae".”
All the contents on this site are copyrighted ©.