2014-04-12 16:21:29

Den Heliga Andens gåvor - Visheten


(09.04.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag inleder vi en serie katekeser om den Heliga Andens gåvor. Ni vet att den Heliga Anden är själen och den livgivande lymfan i kyrkan och i varje enskild kristen. Den är Guds kärlek som gör vårt hjärta till sin boning och träder in i gemenskap med oss. Den Heliga Anden är alltid med oss, i oss, i vårt hjärta.

Själva Anden är “Guds gåva” framför alla andra (jfr Joh 4:10). Den är en present från Gud, och till den som mottar den ger den flera olika andliga gåvor. Kyrkan räknar sju, ett tal som är en symbol för fullhet, fullständighet. Man lär sig vilka de är när man förbereder sig för bekräftelsens sakrament, och de åkallas i den urgamla bön som kallas ”sekvens till den Heliga Anden”. Den Heliga Andens gåvor är: vishet, förstånd, råd, kraft, kunskap, fromhet och gudsfruktan.

1. Enligt denna lista är den Heliga Andens första gåva alltså visheten. Men det handlar inte bara om mänsklig vishet, som är frukten av kunskap och erfarenhet. Bibeln berättar att när Salomo kröntes till kung över Israel bad han om vishetens gåva (jfr 1 Kung 3:9). Visheten är just detta: nåden att förmå se allt med Guds ögon. Den är helt enkelt detta: att se världen, dess situationer, konjunkturer och problem med Guds ögon. Detta är vishet. Ibland ser vi saker och ting enligt vårt eget nöje eller enligt vårt hjärtas belägenhet, med kärlek eller hat, med avundsjuka… Nej, detta är inte Guds ögon. Visheten är det som den Heliga Anden gör i oss för att vi skall se allt med Guds ögon. Och detta är vishetens gåva.

2. Och detta kommer förstås av närheten till Gud, den intima relation som vi har till Gud, barnens relation till Fadern. Och när vi har denna relation ger den Heliga Ande oss vishetens gåva. När vi är i gemenskap med Herren, är det som om den Heliga Anden förvandlade vårt hjärta och lät det känna hela sin värme och förkärlek.

3. Den Heliga Anden gör alltså den kristne “vis”, alltså en som vet. Men det betyder inte att den kristne har svar på alla frågor eller vet allt. Det betyder att den kristne ”vet” Gud, hur Gud handlar, vet när något är av Gud och när det inte är av Gud. Detta är den vishet som Gud ger våra hjärtan. Den visa människans hjärta vet hur Gud smakar. Det är viktigt att det finns sådana kristna i våra gemenskaper! Allt hos dem talar om Gud och blir ett vackert och levande tecken på hans närvaro och kärlek. Detta är inget man kan improvisera, inget man kan skaffa sig själv. Det är en gåva som Gud ger dem som lystrar till den Heliga Anden. Vi har den Heliga Anden i oss, i vårt hjärta; vi kan lyssna till den, eller låta bli att lyssna till den. Om vi lyssnar till den Heliga Anden, är han oss denna vishetens väg, han ger oss den vishet som är att se med Guds ögon, höra med Guds öron, älska med Guds hjärta, döma med Guds omdöme. Detta är den vishet som den Heliga Anden ger, och vi kan alla få den. Vi behöver bara be den Heliga Anden om den.

Tänk på en mamma som är hemma med barnen. Medan det ena barnet gör en sak tänker ett annat barn ut något annat. Den stackars mamman får springa fram och tillbaka med barnens problem. Och när mammorna blir trötta och skäller ut barnen, är det vishet? Att skälla ut barnen, är det vishet? Nej, det är det inte! Men när mamman tar barnet avsides och förebrår det vänligt och säger: “Så här gör man inte, därför att...”, och förklarar tålmodigt, är det Guds vishet? Ja! Det är vad den Heliga Anden ger oss i livet! Och i äktenskapet, när två makar – mannen och hustrun – grälar, och sedan inte ser varandra i ögonen, eller om de ser varandra i ögonen gör de det med sur blick; är det Guds vishet? Nej! Men om de säger: “Nåja, stormen har gått över, låt oss samsas”, och så börjar om och samsas i fred: är det vishet? Ja! Detta är vishetens gåva. Må den komma, hemma, med barnen, med oss alla!

Och det är ingenting man lär sig: det är en gåva av den Heliga Anden. Därför måste vi be Herren att ge oss den Heliga Anden och att ge oss vishetens gåva, Guds vishet, som hjälper oss att se med Guds ögon, att höra med Guds öron, att tala med Guds ord. Låt oss leva med denna vishet, bygga familjen och kyrkan, och låt oss alla bli heliga. Låt oss idag be om vishetens gåva. Och låt oss be jungfru Maria om denna gåva, om denna nåd, för hon är Vishetens tron.All the contents on this site are copyrighted ©.