2014-04-18 18:48:30

Šv. Jonas Paulius II, maldos ir užtarimo žmogus


Popiežius Jonas Paulius II asmeniškai įšventino daug kunigų ir vyskupų. Tačiau tarp jų nedaug lietuvių. Vienas iš Lietuvos Bažnyčios kunigų gavusių šventimus iš pal. Karolio Wojtylos rankų yra prel. Edmundas Putrimas, Vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai. Palaimintasis, netrukus šventuoju skelbiamas Popiežius Jonas Paulius II prel. Putrimą įšventino 1985 metais šv. Petro bazilikoje. Neseniai aplankiusį mūsų redakciją prelatą paprašėme pasidalyti įspūdžiais apie Joną Paulių II, jo šventumą, ypač santykiuose su Lietuva, kuriai Jonas Paulius II atvėrė visą savo nuoširdumą. Kartą Jonas Paulius II pasakė Vatikano radijo lietuvių skyriaus bendradarbiams, jog jo pusė širdies – Lietuvoje ir už ją kasdien meldžiasi. Prelatas E. Putrimas Vatikano radijui papasakojo plačiai nežinomą istoriją apie tai, jog 1993 metais Lietuvoje lankęsis pal. popiežius Jonas Paulius II buvo užlipęs į Kryžių kalną net du kartus! Prel. Putrimas: RealAudioMP3
All the contents on this site are copyrighted ©.