2014-04-11 15:11:04

Tweet i Papës, 11 prill 2014


Vetëm besimi në Zotin mund t’i shndërrojë dyshimet në siguri, të keqen në të mirë, natën në agim rrezatues.
All the contents on this site are copyrighted ©.