2014-04-11 14:40:02

Påven Franciskus: Människolivet är heligt och okränkbart


(11.04.2014) Påven Franciskus upprepade på fredagen att människolivet är heligt och okränkbart under ett möte med en av Italiens Pro-Life rörelser - Movimento per la Vita. Han tillade att varje civil rättighet grundar sig på den "första och mest grundläggande rättigheten", nämligen, rätten till liv: som inte är underställd några villkor, varken kvalitativt eller ekonomiskt, eller ännu mindre ideologiska villkor.

Påven sa att en av vår tids allvarligaste risker är avståndet mellan ekonomi och moral, som innebär att allteftersom marknaden ger oss varje teknisk innovation, försummar den fler och fler grundläggande etiska normer.

"Vi måste därför upprepa vårt starkaste motstånd till alla angrepp på livet, i synnerhet oskyldiga och försvarslösa liv, och det ofödda barnet i livmodern är det mest konkreta exemplet på oskuld" sa påven Franciskus. "Låt oss komma ihåg orden från Andra Vatikankonciliet: ”Från befruktningens ögonblick, måste livet skyddas med största omsorg medan abort och barnamord är avskyvärda brott." (Gaudium et Spes, 51).

Påven Franciskus sa att för en kristen, är det en del av evangeliets vittnesbörd att skydda livet med mod och kärlek i alla dess skeden. "Jag uppmuntrar er att alltid agera med förtrolighet och närhet: att varje kvinna betraktas som en person som blir hörd, accepterad, och ledsagad" sa han.

Påven Franciskus prisade också två av organisationens initiativ: "Gemma-projektet", som arbetar med kvinnor inför krisgraviditeter; och "En av oss"-kampanjen, som är ett EU- medborgarinitiativ som begär om ett förbud av EU- finansiering av verksamheter som förstör mänskliga embryon, i synnerhet inom forskning, utvecklingssamarbete och folkhälsa. 1,8 miljone europamedborgare har skrivit under En Av Oss.








All the contents on this site are copyrighted ©.