2014-04-11 17:09:36

Deti a mládež nie sú pokusnými králikmi, pripomína pápež František


Vatikán 11. apríla – S deťmi a mladými sa podľa pápeža Františka nesmie zahrávať ani experimentovať. Uviedol to dnes počas audiencie vo Vatikáne, na ktorej prijal osemčlennú delegáciu Medzinárodnej katolíckej kancelárie pre deti (BICE - Bureau International Catholique de l’Enfance). Pripomenul im dôležitosť ochrany práv najmenších, no hovoril aj o otázke zneužívania detí zo strany Cirkvi. Rovnako dnes požiadal o odpustenie za všetko zlo, ktoré „niektorí kňazi spôsobili, za sexuálne zneužívanie detí“: „Cirkev si je vedomá tohto poškodenia! Je to osobná a morálna ujma, a to zo strany mužov Cirkvi! A my nechceme spraviť krok späť, čo sa týka zaobchádzania s týmto problémom a sankciami, ktoré musia byť uložené. Naopak, verím, že musíme byť veľmi rázni. S deťmi sa nesmie zahrávať!“

Svätý Otec tiež vyzdvihol dôležitosť projektov zameraných na boj proti otrockej práci, verbovaniu detských vojakov a všetkým formám násilia páchaného na deťoch. Zastavil sa aj pri úlohe kancelárie pre deti BICE, keď pripomenul nevyhnutnosť „potvrdiť právo dieťaťa vyrastať v rodine s otcom a matkou, ktorí dokážu vytvoriť vhodné prostredie pre jeho rozvoj a emočné dozrievanie“ a umožnia mu dozrievať aj „vo vzťahu k mužskosti a ženskosti jedného otca a jednej matky“. Za podstatné považuje nastavenie vzdelávacích projektov, ktoré podporia „právo rodičov na mravnú a náboženskú výchovu svojich detí“. V tejto súvislosti pápež František odmieta „akýkoľvek druh experimentovania s deťmi a mladými na poli vzdelávania.
„S deťmi a mladými sa nesmie experimentovať. Nie sú to pokusné králiky! Hrôzy manipulácie vzdelávania, ktoré sme zažili počas genocíd veľkých diktatúr v 20. storočí nevymizli; udržujú svoju aktuálnosť v rozličných podobách a návrhoch, pod zámienkou modernosti, tlačia na deti a mladých, aby nasledovali cestu diktatúry «uniformného myslenia»,“ upozornil Svätý Otec osemčlennú delegáciu.

Pápež František dnes preto ocenil prácu BICE, ktorá sa nechala inšpirovať príhovorom pápeža Pia XII., ktorým svet upozornil na ochranu detí na prahu Druhej svetovej vojny. Ako dodal, od toho času bola organizácia „vždy odhodlaná podporovať ochranu práv detí“, prispela tiež k Dohovoru OSN z roku 1989 a nepretržite spolupracuje s úradmi Svätej stolice v New Yorku, Štrasburgu a v Ženeve. „Pracovať v prospech ľudských práv si vyžaduje udržiavať vždy živé antropologické znalosti, byť dobre pripravený na realitu ľudskej osoby a vedieť reagovať na problémy a výzvy, ktoré predstavujú súčasné kultúry a mentality šírené prostredníctvom masmédií,“ pripomenul Svätý Otec. Tu neosoží podľa neho žiadne uzatváranie sa do akýchsi „sklených zvonov“, ale naopak pozitívny prístup, ktorý s kladnými hodnotami ľudskej osoby čelí novým výzvam kultúry dneška“.
Príhovor ukončil pripomenutím loga Komisie na ochranu detí a mladistvých v Buenos Aires, na ktorej je vyobrazená svätá rodina utekajúca z Egypta a brániaca svoje Dieťa. „Niekedy, aby sme sa ochránili, musíme utekať; často je potrebné zastaviť sa, aby sme sa bránili; a niekedy je zase potrebné bojovať. Ale stále musíme mať na pamäti nehu,“ pripomenul Svätý Otec. –mf–
All the contents on this site are copyrighted ©.