2014-04-10 17:03:15

Popiežiaus Pranciškaus homilija apie suvienodinto mąstymo pavojų (+video)


Ketvirtadienio Evangelijoje Jėzus priekaištauja sustabarėjusią tvarką ginantiems fariziejams. Jėzaus žodžiai juos taip suerzino, kad jie net griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti.

Šioje Evangelijos scenoje, pasak popie˛iaus Pranciškaus, matome siaurą mastymą, uždarą dialogui, nepaliekant“ vietos niekam kitam, netgi galimybei, kad Dievas mums kalbėtų, mums pasakytų koks yra jo kelias. Šitie žmonės neklausė pranašų, neklauso ir Jėzaus. Tai daugiau negu paprastas užsispyrimas. Tai stabmeldžiavimas savajai mąstysenai. „Aš taip galvoju, vadinasi, taip turi ir būti, nieko daugiau“. Šitie žmonės mąstė vienodai ir savo mąstyseną jie norėjo primesti visai Dievo tautai, dėl to Jėzaus jiems ir priekaištavo: „Jūs užkraunate tautai ant pečių daugybę įsakymų, o patys nė pirštu nenorite prie jų prisiliesti“. Jėzus jiems priekaištauja dėl jų nenuoseklumo, tačiau jie įsitikinę savo teisumu, jie neabejoja, kad taip turi būti. Šitų žmonių išpažįstama teologija yra pavaldi vienai schemai, vienodo mąstymo schemai. Nėra vietos dialogui, nėra galimybės atsiverti Dievo naujumui, kurį skelbia pranašai. Šitie žmonės nužudė pranašus, užtrenkė duris Dievo pažadui.

Kiek nelaimių į žmonijos istoriją atnešė toks vienodas mąstymas, - tęsė popie˛ius Pranciškus. Praėjusiame šimtmetyje matėme vienodą mąstymą žmonėms primetančias diktatūras, kurios nužudė daugybę žmonių. Ten kur jos šeimininkavo nebuvo vietos kitokiam mąstymui. Ir šiandien matome stabmeldžiavimą vienodam mąstymui. Šiandien privalu tik šitaip mąstyti, o jei tu mąstai kitaip, tu nesi šiuolaikiškas, nesi atvirtas...

Popiežius paminėjo ir tarptautiniuose santykiuose naudojamą šantažą. Jei kurios nors nepasiturinčios šalies vyriausybė prašo finansinės paramos kuriam nors tikslui, jai atsakoma: „Jei nori pagalbos, privalai padaryti štai šį dalyką, privalai įvesti štai tokį įstatymą...“. Ir šiandien matome vienodo mąstymo diktatūrą. Ir ta diktatūra elgiasi panašiai kaip ˛monės, apie kuriuos kalba šios dienos skaitiniai: Jis ima į rankas akmenis ir nori užmušti tautų laisvę, žmonių laisvę, sąžinės laisvę, žmonių ryšį su Dievu. Ir šiandien Jėzus vėl nukryžiuojamas, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.