2014-04-10 09:52:06

"Om stjärnorna är våra synder, är Guds barmhärtighet som solens starka ljus i vilket stjärnorna inte syns" Påvens morgonpredikan


(10.04.14) Guds barmhärtighet är ett ljus av kärlek och ömhet, en Guds smekning över våra synders sår. Det sa påven Franciskus när han på måndagen predikade i Sankta Martas kapell klockan 7.


Med evangeliet om äktenskapsbryterskan som blir förlåten som grund, förklarade påven Guds barmhärtighet. Historien är välkänd. Fariseerna och de skriftlärda för en kvinna som begått äktenskapsbrott till Jesus, och frågar honom vad man ska göra med henne, eftersom Moses lag förutsåg stening. Äktenskapet är även en symbol för förhållandet mellan Gud och hans trogna folk. När du smutsar ett äktenskap genom att begå äktenskapsbrott, smutsar det även förhållandet mellan Gud och hans folk.


De ville sätt Jesus på prov. Hur han än svarade tänkte de sig kunna konfrontera honom. De brydde sig egentligen inte om kvinnan!; det spelade ingen roll att hon var en äktenskapsbrytare, kanske även några av dem var en äktenskapsbrytare ... Det som spelade roll var att gillra en fälla för Jesus.


Därav Herrens svar med en viss ironi: ”Den av er som är utan skuld ska kasta den första stenen.” ”En efter en gick de därifrån.” Jesus förblir ensam med kvinnan, som en biktfader: "Kvinna, var är de? Det finns ingen som dömer dig?" Vi är ensamma, du och jag. Du inför Gud, utan anklagelser, utan skvaller. Du och Gud!


"Det ingen som dömer dig?" Kvinnan svarar: "Nej, Herre”. Hon svara inte: ”Det var en falsk anklagelse! Jag begick inte äktenskapsbrott", hon erkänner sin synd. Jesus svarar: ”Inte heller jag dömer dig! Gå, men synda inte mer.” För att inte behöva uppleva en liknande situation, för att inte behöva skämmas, för att inte förolämpa Gud och förstöra den goda relationen mellan Gud och hans folk.


Jesus förlåter - sa påven - Men här sker något mer än förlåtelse. Han går bortom lagen. Han säger inte att äktenskapsbrott inte är en synd. Men han dömer det inte med lagen. Detta är mysteriet med Guds barmhärtighet - mysteriet med Jesu barmhärtighet."


Nåd är något svårt att förstå, konstaterade påven Franciskus. Men, Fader, är det barmhärtigheten som raderar våra synder? Nej det är Guds förlåtelse som återlöser synderna. Barmhärtighet är det sätt Gud förlåter på. Jesus hade kunnat säga: ”Jag förlåter dig! Gå!” Men han råder henne att inte synda mer. Detta är Jesu barmhärtiga attityd. Jesus försvarar syndaren inför hans fiender, från att få den rättmätiga domen. Kanske helvetet är den rättmätiga domen för många av oss!? Men Jesus förlåter bortom den rättmätiga domen. Detta är barmhärtigheten.


Påven tog hjälp av himlen för att förklara bättre: "Om vi tittar på himlen en natt ser vi många, många stjärnor, men när solen kommer på morgonen, med sitt starka ljus, syns inte stjärnorna längre. Guds barmhärtighet är som ett starkt ljus av kärlek, av ömhet. Guds förlåtelse är inte ett dekret, det är en smekning, för han är involverad i förlåtelsen, han är involveradi vår frälsning. Gud förödmjukar ingen genom att säga: ”Berätta för mig, vad har du gjort, hur gjorde du det, när gjorde du det, med vem gjorde du det?” Nej han säger ”Gå, och synda inte mer!”All the contents on this site are copyrighted ©.