2014-04-10 17:10:33

Konferencija apie prekybą žmonėmis Vatikane. Popiežiaus audiencija (+video)


Ketvirtadienį Pranciškus audiencijoje priėmė tarptautinės konferencijos apie prekybą žmonėmis dalyvius, tarp kurių yra ir Lietuvos atstovai. Konferenciją „Kova su prekyba žmonėmis. Bažnyčios ir teisėsaugos bendradarbiavimas“ surengė Anglijos ir Velso vyskupų konferencija bei Popiežiškoji socialinių mokslų akademija. Spėjama, kad prekybos žmonėmis juodasis pelnas siekia virš 30 milijardų dolerių, į ją įtraukta virš dviejų milijonų asmenų.

Šios, jau antrosios konferencijos, kurioje dalyvauja apie 20 valstybių atstovai, tikslas yra dvejopas. Viena, suprasti ir pažinti prekybos žmonėmis reiškinį, jo priežastis ir jo mastus. Antra, nustatyti ir imtis konkrečių veiksmų plano, realiai aukoms padedančių priemonių.

Šiuo požiūriu Bažnyčios ir teisėsaugos bendradarbiavimas yra prasmingas ir naudingas. Nors jų perspektyvos, struktūra ir kompetencija skiriasi, tačiau tuo pat metu yra siekiama tų pačių dalykų: prevencijos, didesnio teisingumo ir visokeriopos pagalbos asmenims, aukoms ir nusikaltusiems. Konferencijoje Vatikane dalyvauja aukšti Interpolo, Europolo, JTO pareigūnai, aukšto rango policijos pareigūnai iš įvairių pasaulio valstybių ir kontinentų. Iš Lietuvos atvyko Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis, policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas ir prel.Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas lietuviams užsienyje.

Prekyba žmonėmis yra šiuolaikinės žmonijos žaizda, žaizda Kristaus kūne, - sakė popiežius Pranciškus. – Tai nusikaltimas prieš žmoniją. Mūsų buvimas čia, kad suvienytume jėgas, rodo, jog norime strategijas ir kompetencijas sustiprinti ir palydėti evangeline užuojauta, artumu vyrams ir moterims, kurie yra šių nusikaltimo aukos.

Čia susirinko policijos vadovai, kurie ypač įsipareigoję kovoti prieš šį liūdną reiškinį su įstatymo įrankiais ir griežtumu; kartu su humanitariniais darbuotojais, kurių pagrindinė užduotis yra pasiūlyti svetingumą, žmogišką šilumą ir išpirkimo galimybę aukoms. Tai dvi skirtingos perspektyvos, tačiau jos gali ir turi žengti kartu. Šių dviejų viena kitą papildančių perspektyvų dialogas yra svarbus. Todėl tokie susitikimai, kaip šis, yra naudingi, netgi būtini. Svarbu, kad praėjus metams nuo pirmojo susitikimo, vėl panorėjote susitikti, iš įvairių pasaulio vietų, kad tęstumėte bendrą darbą. Jums dėkoju už šį bendradarbiavimą ir prašau Viešpaties, kad jums padėtų, Šventosios Mergelės, kad jus saugotų, - kalbėjo Šventasis Tėvas.

Vienas iš kalbėjusių konferencijoje, britų vyskupas Patrick Lynch, nuolatos bendradarbiaujantis su Londono policija, nuostatas prekybos žmonių atžvilgiu apibūdino keturiais punktais: būti sąmoningu, būti įsitikinusiu, būti gailestingu ir būti pasiruošusiu bendradarbiauti.

Pasak jo, dažnai suprantame, kad prekyba žmonėmis yra rimta ir sunki problema. Tačiau reikia būti sąmoningiems, kad tai problema mūsų miestuose ir mūsų bendruomenėse, kad šalia mūsų yra daug didelio ir konkretaus skausmo. Bažnyčia gali padėti žmonėms su pasitikėjimu ir drąsa kreiptis pagalbos į teisėsaugą.

Antra, reikia būti įsitikinusiam nenusisukti – nuo to, kuris kasdien žudomas nelegaliuose fabrikuose, prostitucijos ratuose, nuo išmaldoms naudojamų vaikų. „Iš savo patirties galiu pasakyti, kad daug kur prekybos žmonėmis tikrovė ir mastas yra nesuvokiamas“, konstatavo vyskupas Lynch.

Trečia, reikia būti gailestingu. Jam, pasakojo vyskupas, didelį įspūdį padarė nesenas apsilankymas Nigerijoje, kurioje moterys vienuolės padeda prekybos žmonėmis aukoms – dažnai labai pavojingose situacijose. Toks darbas kaip jų turi būti žinomas ir pripažįstamas tiek valstybės, tiek Bažnyčios. Galiausiai, bendradarbiauti. Viena iš jo išmoktų pamokų yra ta, kad tik kartu dirbant galima priešintis prekybai žmonėmis ir jų pavergimui. Ir Bažnyčia, turinti milžinišką pasaulinį tinklą karitatyvinių organizacijų ir institucijų, pagalbos ir reabilitacijos centrų iš tiesų gali nuveikti didelį darbą kartu su teisėsauga.

Pasibaigus konferencijai buvo paskelbta bendra deklaracija, kurioje perduodamas popiežiaus kreipimasis į tarptautinę bendruomenę, prašant užtikrinti kiekvieno asmens orumo apsaugą. Konferencijos dalyviai, policijos pareigūnai ir bažnytinių organizacijų atstovai, išreiškė valią įvairiais būdais bendradarbiauti kovojant prieš prekybą žmonėmis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.