2014-04-10 12:04:04

Kardinal Raï driver på FN om att lösa den svåra situationen för syriska flyktingar i Libanon


(10.04.2014)Patriarken av Antiokia för maroniterna kardinal Bechara Boutros Raï har vid ett tal vid FN i Genève berört temat kristna, fred och Mellanösterns framtid. Han talade om tre punkter: Först och främst de kristnas närvaro i arabvärlden - en rikedom av traditioner och sociala initiativ i olika länder som främjar moraliska och mänskliga värderingar – med ett ständigt sökande att leva tillsammans med olikheterna. För det andra, det instabila läget i Mellanöstern som beror på många statskupper, ideologisk-politisk kamp, revolutioner, de fundamentalistiska avvikelserna som nästan helt har eliminerat de första frukterna av den arabiska våren och inblandningen av länder från väst som håller konflikten vid liv.
Slutligen fokuserade kardinalen på Syriens framtidsutsikter och talade dels om påvens begäran om en politisk lösning genom dialog och förhandling och dels om den Heliga Stolens ständige observatör Msgr. Silvano Tomasis upprepade begäran om problemlösningar som respekterar båda sidor och om ett slut på uppvigling av folket genom tro och politik. Patriark Raï sa att en och en halv miljon syriska flyktingar i Libanon inte längre kan vänta och att man måste lösa konflikten.

Patriarken avslutade sitt tal med att upprepa allt det som kristna och muslimer har gemensamt och att de kompletterar varandra i Mellanöstern och att samlevnaden mellan de två kulturerna under mer än tusen år utgör en stabil grund för framtiden.All the contents on this site are copyrighted ©.