2014-04-09 15:12:22

Šventasis Tėvas paprašė melstis už Sirijos taiką: Gana karo! Gana naikinimo! (+video)


Prieš pasibaigiant trečiadienio bendrajai audiencijai popiežius Pranciškus labai jautriais žodžiais paminėjo Homse pirmadienį nužudytą jėzuitų misionierių t. Frans van der Lugt, prisiminė kitas Sirijos aukas, pagrobtus žmones, kvietė melstis už krašto taiką, labai karštai paprašė tiek sirų, tiek visų atsakingųjų pasaulyje sustabdyti kruviną konfliktą, prievartą, gerbti žmogaus teises, gelbėti kenčiančius, dialogo ir susitaikymo keliu kurti taiką. Paskui popiežius su audiencijos dalyviais už Sirijos taiką sukalbėjo maldą „Sveika, Marija!“. Štai visas Šventojo Tėvo pasisakymas dėl Sirijos:

Praėjusį pirmadienį Homse, Sirijoje, buvo nužudytas t. Frans van der Lugt, mano brolis jėzuitų Draugijoje, kuriam buvo septyniasdešimt penkeri metai. Jis atvyko į Siriją prieš maždaug penkiasdešimt metų, visuomet darydamas gera kitiems, su veltumu ir meile, todėl buvo mylimas ir gerbiamas tiek krikščionių, tiek musulmonų.

Brutalus nužudymas mane įskaudino iki gelmių ir priminė kiek dar daug kitų žmonių, kurie kenčia ir žūsta toje kankinamoje šalyje, mano pamiltoje Sirijoje, kur jau per ilgai vyksta kruvinas konfliktas, toliau reikalaujantis aukų, toliau naikinantis. Galvoju ir apie skaitlingus pagrobtus žmones, krikščionis ir musulmonus, sirus ir iš kitų kraštų, tarp kurių yra vyskupų ir kunigų. Prašykime Viešpatį, kad jie galėtų greitai sugrįžti pas savo artimuosius, į savo šeimas ir bendruomenes.

Nuoširdžiai kviečiu visus vienytis su manimi maldoje už taiką Sirijoje ir regione; karštai prašau tų, kurie neša atsakomybę, tiek sirų, tiek tarptautinės bendruomenės atstovų: prašau, tenutyla ginklai, tebūna padarytas galas prievartai! Gana karo! Gana naikinimo! Tebūna gerbiama humanitarinė teisė, tebūna rūpinamasi humanitarinės pagalbos reikalingais gyventojais, į trokštamą taiką tebūna einama per dialogą ir susitaikymą. Mūsų Motinos Marijos, Taikos karalienės prašykime, kad suteiktų šią malonę Sirijai ir melskime visi kartu maldos žodžiais „Sveika, Marija!...“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.