2014-04-09 13:36:08

Pranciškaus katechezė apie Šventosios Dvasios dovanas: išmintis (+ video)


Bendrojoje trečiadienio audiencijoje Pranciškus pradėjo naują katechezių ciklą apie Šventosios Dvasios dovanas. Jūs žinote, - sakė popiežius, - kad Šventoji Dvasia yra Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio siela, gyvybinė limfa: tai Dievo Meilė, kuri apsigyvena mūsų širdyje ir bendrauja su mumis. Šventoji Dvasia visada yra su mumis, yra mūsų širdyse.

Dvasia, kuri pati yra tobula Dievo dovana, suteikia įvairias dvasines dovanas tiems, kurie ją priima. Apie jas mokomasi ruošiantis Sutvirtinimo sakramentui. Bažnyčia kalba apie septynias dovanas – šis skaičius simbolizuoja pilnatvę. Šios dovanos yra išmintis, išmanymas, patarimas, stiprybė, mokslas, pamaldumas ir Dievo baimė.

Ta išmintis, kuri yra Šventosios Dvasios dovana, nėra žmogiška išmintis, įgyjama per pažinimą ir patirtį. Biblijoje pasakojama, kad Saliamonas paprašė Dievo išminties dovanos. O ši yra malonė matyti kiekvieną dalyką Dievo akimis. Tiesiog tai: matyti pasaulį, situacijas, problemas, viską, Dievo akimis. Tai yra išmintis. Kartais matome dalykus pagal savo malonumą ar pagal savo širdies situaciją – su meile ar neapykanta, su pavydu...ne, tai nėra Dievo žvilgsnis. Išmintis yra tai, ką nuveikia mumyse Šventoji Dvasia, kad mes matytume dalykus Dievo akimis. Tai yra išminties dovana, - kalbėjo Šventasis Tėvas.

Išminties dovana ateina iš artumo Dievui, iš ryšio, kurį turime su Dievu, kaip sūnūs su Tėvu. Kai esame bendrystėje su Viešpačiu, Dvasia tarsi perkeičia mūsų širdį ir leidžia suprasti jo šilumą, jo meilumą.

Šventoji Dvasia padaro krikščionį „išmintingu“. Tačiau tai nereiškia, kad jis viską žino, kad turi atsakymą į kiekvieną klausimą. Išmintis pagal Dievą nėra tai, tai Dievo pažinimas, žinojimas kaip Dievas veikia, atpažinimas kas yra iš Dievo ir kas nėra. Šia prasme išmintingo žmogaus širdis pažįsta Dievo „skonį ir kvapą“. Ir svarbu, kad mūsų bendruomenėse būtų tokių krikščionių. Viskas juose kalba apie Dievą, tampa gražiu ir gyvu jo buvimo ir meilės ženklu. Tai yra kažkas, ko negalime sukurti ar duoti sau mes patys. Tai yra dovana, kurią Dievas suteikia paklusniems Šventajai Dvasiai. Turime Dvasią savo širdyje, galime jos klausytis, galime nesiklausyti. Jei klausomės, ji moko išminties kelio, dovanoja tą išmintį, kuri yra regėjimas Dievo akimis, girdėjimas Dievo ausimis, mylėjimas Dievo širdimi, vertinimas pagal Dievo vertinimą. Tokia yra išmintis, kurią dovanoja Šventoji Dvasia ir visi galime ją įgyti. Prašykime jos.

Pagalvokite, - sakė Pranciškus, - apie mamą, namuose, su vaikais, kurie daro tai vieną, tai kitą, o vargšė mama blaškosi iš vienos pusės į kitą. Kai mamos pavargsta ir aprėkia vaikus, ar tai yra išmintis? Rėkti ant vaikų, ar tai išmintinga? Ne. Bet kai mama pasikviečia vaiką, švelniai papriekaištauja, kantriai paaiškina, jog taip nedaroma – tokia yra dieviška išmintis. Ar santuokoje, kai sutuoktiniai susipyksta, nežiūri vienas į kitą, ar žiūri susiraukę – ar tai yra Dievo išmintis? Ne. Bet jei tariama – praėjo piktumas, susitaikome – tai yra išmintis, tai yra išminties dovana.

Gaukime visi šią išmintį, kurios negalime išmokti, tačiau kurios reikia prašyti Šventosios Dvasios. Su šia išmintimi eikime pirmyn, kurkime Bažnyčią, pašventinkime vienas kitą. Prašykime šiandien išminties dovanos. Prašykime Dievo Motinos, Išminties sosto, užtarimo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.