2014-04-08 16:43:55

Šventasis Tėvas paragino katalikų ganytojus pagilinti sinodiškumo išraiškas


Petro įpėdinis turi skelbti visiems, kas yra Kristus, gyvojo Dievo Sūnus, tuo pat metu turi būti atidus viskam, ką Šventoji Dvasia prataria vyskupų, pilnateisių Apaštalų Kolegijos narių lūpomis, pažymėjo Šventasis Tėvas Pranciškus laiške Vyskupų sinodo generaliniam sekretoriui Lorenzo Baldisseri. Popiežius drauge paragino visus katalikų ganytojus ryškiau ir veiksmingiau stiprinti vienybės ryšius su Romos vyskupu, pagilinti sinodiškumo išraiškas. Nėra abejonės, jog Romos vyskupui reikia brolių vyskupų dalyvavimo, jų patarimo, išminties ir patirties.

Sinodinės institucijos tikslų plotį ir gylį laiduoja Dievo Bažnyčios slėpinio ir horizonto neaprėpiamas plotis, kurį sudaro bendrystė ir misija. Todėl galima ir reikia ieškoti vis gilesnių ir autentiškesnių sinodinio kolegialumo vykdymo formų, siekiant geriau įgyvendinti bažnytinę bendrystę ir ugdyti jos neišsemiamq misiją, pažymėjo Popiežius Pranciškus.

Popiežius priminė, kad Vyskupų Sinodą įsteigė popiežius Paulius VI besibaigiant Vatikano II susirinkimui 1965 metais. Sinodas tuomet stipriai padrąsino katalikų ganytojus paremti Romos vyskupo rūpinimąsi Visuotinės Bažnyčios gyvenimu. Nuo tada vykusios Sinodo asamblėjos suteikė galimybę vyskupams iš visų žemynų pasidalyti žiniomis apie Bažnyčios gyvenimą ir problemas, padėti ir patarti Petro įpėdiniui kaip išsaugoti ir auginti tikėjimą, pasiūlyti nuoseklų krikščionišką gyvenimą, sutvirtinti bažnytinę discipliną. Pal. Jonas Paulius II, kuris vadovo daugeliui asamblėjų, užbaigdamas VI asamblėją 1983 metais pripažino sinodų veiksmingumą ir didžiulį įnašą į Bažnyčios gyvenimą, tačiau pastebėjo, kad galbūt dar bus galima patobulinti sinodiškumą ir dar labiau Sinode išreikšti kolegišką pastoracinę atsakomybę.

Šventasis Tėvas taip pat pranešė Vyskupų sinodo Generaliniam sekretoriui kardinolui Lorenzo Baldisseri, jog nutarė, kad jo pirmasis padėjėjas būtų vyskupas. Todėl į Vyskupų Sinodo pasekretorio pareigas antradienį paskirtąjį prelatą Fabio Fabene drauge paskyrė tituliniu vyskupu, kad geriau būtų matoma Vyskupų sinodo tarnystė ugdyti vyskupų kolegialumą su Romos vyskupu, pridūrė laiške popiežius.

Naujasis Sinodo pasekretoris, 55 metų Fabio Fabene, Viterbo vyskupijos kunigas, nuo 1998 metų dirbo Vyskupų kongregacijos sekretoriate Romoje, yra Lacijaus regiono santuokos bylų teisėjas Romos vyskupijos tribunole, Italijos moterų centro Romoje Dvasios tėvas, kelių veikalų apie vyskupystę ir kunigystę autorius. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.